Biblická čtení při svatbě

Čtení ze Starého zákona 1

Gn 1, 26 - 28. 31a Stvořil je jako muže a ženu.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 2

Gn 2, 18 - 24 A budou jeden člověk.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 3

Gn 24, 48 - 51. 58 - 67 Izák si zamiloval Rebeku tak, že se utěšil ze ztráty své matky.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 4

Tob 7, 6 - 14 Pán nebes ať je k vám dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 5

Tob 8, 4b - 8 Abychom se oba spolu ve zdraví dožili vysokého stáří.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 6

Př 31,10 - 13.19 - 20.30 - 31 Žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 7

Pís 2, 8 -10. 14. 16a; 8, 6 - 7a Silná jako smrt je láska.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)