Čtení při zásnubách

Tento výběr biblických čtení je podle nového vydání Svatebních obřadů.

K jednotlivým čtením je uvedeno označení příslušné knihy Písma svatého (Bible), citace kapitoly a veršů a hlavní téma, v odkazu je pak uveden plný text.

Nevím, co znamená Gn, Sir, Žid ... - vysvětlení najdete na stránce Biblické zkratky.

Pro čtení Božího slova při obřadu zásnub je možné užít jeden z následujících čtyř úryvků. Podle okolností lze také připojit recitaci nebo zpěv responsoriálního žalmu. 

Všechna čtení – celý text

Čtení jednotlivě:

1. Jan 15,9-12 ... To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.
2. 1 Kor 13,4-13 ... Láska všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všechno omlouvá.
3. Oz 2,21-26 ... Zasnoubím se s tebou navěky.
4. Flp 2,1-5 ... Budete stejně smýšlet.

Responsoriální žalm
   Žl 145 (144),8-9.10+15.17-18 ... Dobrotivý je Hospodin ke všem.

Viz též Čtení při svatbě.