Biblická čtení při svatbě

Čtení ze Starého zákona 8

Sir 26, 1 - 4. 16 - 21 (řec. 1 - 4.13 -16) Vycházející slunce, to je krása dobré ženy v uspořádaném domě.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení ze Starého zákona 9

Jer 31, 31 - 32a. 33 - 34a Sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 1

Řím 8, 31b - 35. 37 - 39 Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 2

Řím 12, 1 - 2. 9 - 18 Přinášejte sami sebe v oběť živou a Bohu milou.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 3

Řím 15,1b - 3a. 5 - 7.13 Přijímejte jeden druhého, jako i Kristus přijal vás.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 4

1 Kor 6, 13c - 15a. 17 - 20 Vaše tělo je chrámem Ducha svatého.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 5

1 Kor 12, 31 - 13, 8a Kdybych neměl lásku, nic mi neprospěje.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 6

Ef 4,1 - 6 Jedno tělo a jeden Duch.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 7

Ef 5, 2a. 21 - 33 Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 8

Flp 4, 4 - 9 Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 9

Kol 3, 12 - 17 Nade všecko mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 10

Žid 13,1 - 4a. 5 - 6b Manželství ať je u všech v úctě.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)