Zásnuby

V křesťanském pojetí jsou zásnuby výrazem odpovědnosti za dar lásky mladých lidí, jejichž vztah směřuje k manželství. Jsou výrazem vděčnosti Bohu, a také proseb za jeho pomoc. Zásnuby se slaví zpravidla doma za přítomnosti obou snoubenců, jejich rodičů a přátel.
Co byste měli stihnout před svatbou

Co byste měli stihnout před svatbou

Zasnoubení je „přátelství, které se rozhodlo“, píše Karel D. Skočovský ve své knížce Zasnoubení čas milosti. Mimo jiné zde uvádí sedm věcí, které je dobré stihnout před svatbou.
více

Štítky: manželství - příprava, odpovědnost, výběr partnera, zásnuby   Sekce: Čas známosti, Zásnuby   (9.2.2023)

Čas zásnub je cestou, na níž uzrává láska

Čas zásnub je cestou, na níž uzrává láska

Zásnuby mají co do činění s důvěrnou známostí, vysvětluje papež František v jedné ze svých katechezí o rodině. Je to důvěrné obeznámení se s povoláním, které dává Bůh. Je krásné, že mladí lidé se dnes mohou brát na základě vzájemné lásky. Avšak právě svoboda tohoto svazku vyžaduje svědomitou harmonii rozhodnutí, nikoli pouhou shodu přitažlivosti či citů trvající chvíli, žádá si cestu.
více

Štítky: zásnuby, zázrak   Sekce: Čas známosti, Texty papeže Františka, Zásnuby   (12.5.2022)

Jak říct rodičům, že se chceme vzít?

Jak říct rodičům, že se chceme vzít?

Tradice žádání o ruku nevěsty se postupně proměňuje. Obvykle žádal mládenec rodiče o ruku jejich dcery, a pak se slavily zásnuby. V současnosti většinou nejprve požádá o ruku svoje děvče, zasnoubí se, a pak teprve řeší, kdy a jak to mají oznámit rodičům. Univerzální recept neexistuje, aspektů, které ovlivňují rozhodnutí jak doma svatbu oznámit, je celá řada, a je jen na vás dvou, jak se rozhodnete.
více

Štítky: rodiče, svatba, vztahy, zásnuby   Sekce: Čas známosti, Svatební rituály, Zásnuby   (17.6.2019)

Na cestě přípravy k manželství

Na cestě přípravy k manželství

Každá známost mezi mužem a ženou prochází vývojem od prvního zalíbení až po manželství. Důležitou etapou ve vztahu je vážná známost, která těsně předchází manželství.
více

Štítky: manželství - příprava, vážná známost, zásnuby   Sekce: Zásnuby   (1.8.2010)

Žehnání při zásnubách

Žehnání při zásnubách

Křesťanské zásnuby jsou pro obě rodiny význačnou událostí, a proto je vhodné slavit je určitým obřadem a společnou modlitbou. Tím se snoubencům vyprošuje Boží požehnání, aby ve svůj čas zdárně završili to, co nyní začínají.
více

Štítky: liturgie, manželství - příprava, svatební obřady, zásnuby, žehnání   Sekce: Zásnuby   (1.8.2008)

Vybraná biblická čtení při zásnubách

Křesťanské zásnuby jsou pro snoubence význačnou událostí, je proto vhodné slavit je určitým obřadem. Součástíi obřadu žehnání při zásnubách je i bohoslužba slova s četbou jednoho úryvku z Písma svatého, popř. s responsoriálním žalmem.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, manželství - příprava, svatební obřady, zásnuby   Sekce: Zásnuby   (1.8.2008)