V souvislostech

Na Manzelstvi.cz čtenářům nabízíme komfort odkazů, které umožňují studovat text v souvislostech.

Především v článcích obsahujících vybrané pasáže z církevních dokumentů jsou uváděny kromě biblických citací (viz Biblické zkratky) též citace bezprostředně souvisejících církevních dokumentů (plný název dokumentu se zobrazí v bublině při najetí myší na podtrženou zkratku názvu dokumentu) s případným odkazem na plný text dokumentu, někdy dokonce (pokud je to možné) přímo na konkrétní místo v dokumentu - viz obrázek:

Je-li článek vzat z publikace, je naši snahou uvést odkaz, kde lze tuto publikaci získat. Odkaz na konkrétní internetový obchod přiřazený přímo názvu příslušné publikace nevylučuje, že publikaci lze získat i v jiném internetovém či kamenném knihkupectví nebo zapůjčit v knihovně.

 Na začátku každé sekce postupně doplňujeme kratší či delší citát, který upřesňuje náplň sekce.