Biblická čtení při svatbě

Evangelium 9

Jan 15, 12 - 16 To je mé přikázáni: Milujte se navzájem.
více

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Evangelium 10

Jan 17, 20 - 26 Ať jsou v dokonalé jednotě.
více

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Responsoriální žalm 1

Žl 33 (32), 12 + 18. 20 - 21. 22 Odp.: 5b
Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, žalm   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Responsoriální žalm 2

Žl 34 (33), 2 - 3. 4 - 5.6 - 7.8 - 9 Odp.: 2a nebo 9a
Odp.: Ustavičně chci velebit Hospodina.
Nebo: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, žalm   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Responsoriální žalm 3

Žl 103 (102), 1 - 2.8 + 13. 17 -18a Odp.: 8a nebo 17
Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý.
Nebo: Hospodinova láska od věků na věky pro všechny, kdo se ho bojí.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, žalm   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Responsoriální žalm 4

Žl 112 (111), 1 - 2. 3 - 4. 5 - 6. 7 - 8. 9 Odp.: srv. 1
Odp.: Blaze muži, který má velikou zálibu v Hospodinových přikázáních.
Nebo: Aleluja.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, žalm   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Responsoriální žalm 5

Žl 128 (127),1 - 2.3.4 - 5a+6a Odp.: 1a nebo 4
Odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Nebo: Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, žalm   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Responsoriální žalm 6

Žl145 (144), 8 - 9. 10 + 15. 17 - 18 Odp.: 9a
Odp.: Dobrotivý je Hospodin ke všem.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, žalm   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Responsoriální žalm 7

Žl148, 1 - 2. 3 - 4. 9 - 10. 11 - 12. 13 - 14a Odp.: srv. 13a
Odp.: Ať chválí jméno Hospodinovo.
Nebo: Aleluja.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, žalm   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení při zásnubách 1

Jan 15,9-12 Zůstaňte v mé lásce.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, zásnuby   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení při zásnubách 2

1 Kor 13,4-13 Láska všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všechno omlouvá.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, zásnuby   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení při zásnubách 3

Oz 2,21-26 Zasnoubím se s tebou navěky.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, zásnuby   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)