Čtení ze Starého zákona 2

28.8.2013

Gn 2, 18 - 24 A budou jeden člověk.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Hospodin Bůh řekl: "Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil."

Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl (je) k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel pomocník, který by se k němu hodil.

Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku.

Ten zvolal: "To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata."

Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk.

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články