Manželská společenství

Pojem "společenství" není v životě církve nový, je ale v poslední době pojmem značně frekventovaným. Zkušenosti z postmoderní pluralitní společnosti (nikoli jen z církve!) ukazují, že sdružování lidí s podobnými zájmy, názory nebo cíli je i v době vypjatého individualismu spíš přirozené než umělé a dále, že sdružování je nutné, má-li jedinec v anonymním davu obstát se svými profilovanými postoji nebo chce-li uskutečnit nějaké své plány. Aleš Opatrný: Cesty pastorace v pluralitní společnosti.
Rádi bychom vytvořili inspiromat nápadů a zkušeností pro společenství manželů, aby jejich setkávání mělo charakter jak hluboce lidský, tak také duchovní.

Katecheze k X. setkání rodin

Katecheze k X. setkání rodin

Světové setkání rodin na závěr Roku rodiny Amoris Laetitia se na přání papeže Františka uskuteční nejen v Římě, ale i v místních církvích po celém světě. Přípravné katecheze jsou díky Národnímu centru pro rodinu k dispozici v českém překladu. Je možné je využít jako program ve farnostech, v manželských společenstvích i v rodinách.
více

Štítky: katecheze, láska v manželství, rodina, společenství   Sekce: Manželská společenství, Programy, Texty papeže Františka   (19.4.2022)

Poklad archanděla Michaela

Poklad archanděla Michaela

Cesty za pokladem po značkách s plněním nejrůznějších úkolů jsou oblíbenou hrou nejen na táboře, ale i na rodinné dovolené. Děti, kterým se nechce moc šlapat, rázem chytí druhý dech, když mají konkrétní cíl. Díky přátelům jsme objevili novou hru geocaching, a tak hledáme skrýše pomocí GPS navigace. Zatím nejhezčí byl určitě poklad z Jitravy.
více

Štítky: děti, dovolená, hra, společenství   Sekce: Manželská společenství, Zkušenosti a inspirace   (19.8.2021)

Osvědčené akce společenství manželů

Osvědčené akce společenství manželů

Výsledek ankety pro manželská společenství zachycuje zkušenosti šestnácti společenství: z nich pět trvá víc než dvacet let, sedm má zkušenost deseti až dvacetiletou a čtyři společenství jsou začínající, manželské páry se scházejí dva až čtyři roky. Výčet osvědčených akcí je překvapivě bohatý. Kromě večerního setkání dospělých probíhají nejrůznější neformální setkání s dětmi i bez dětí.
více

Štítky: manželé, společenství, poznávání   Sekce: Manželská společenství, Zkušenosti a inspirace   (7.8.2020)

Chvála přátelství a kubbu

Chvála přátelství a kubbu

Pěstovat přátelské vztahy mezi rodinami vyžaduje úsilí a čas. Ten se však mnohonásobně zúročí, protože přátelé jsou pravým pokladem a bohatstvím. Díky nim jsme se například naučili pěknou společenskou hru a na vlastní kůži zažili první Mistrovství České republiky v kubbu.
více

Štítky: společenství, hra, manželé, čas   Sekce: Manželská společenství, Rodina s dětmi, Zkušenosti a inspirace   (9.7.2020)

S čím se společenství potýkají

S čím se společenství potýkají

Výsledky dotazníkové akce, která si kladla za cíl shromáždit zkušenosti a potřeby manželských společenství, stojí za pozornost. Dotazník k 31. 8. 2017 vyplnilo šestnáct společenství. Pět trvá víc než dvacet let, sedm má zkušenost deseti až dvacetiletou a čtyři společenství jsou začínající, manželské páry se scházejí dva až čtyři roky.
více

Štítky: manželé, společenství, hodnoty   Sekce: Manželská společenství, Zkušenosti a inspirace   (20.7.2018)

Jaký bývá program večerů-setkání manželů

Jaký bývá program večerů-setkání manželů

Výsledek ankety pro manželská společenství zachycuje zkušenosti šestnácti společenství: z nich pět společenství trvá víc než dvacet let, sedm má zkušenost deseti až dvacetiletou a čtyři společenství jsou začínající, manželské páry se scházejí dva až čtyři roky.
více

Štítky: manželé, program, společenství   Sekce: Manželská společenství, Programy, Zkušenosti a inspirace   (19.7.2018)

Zkušenosti manželských společenství

Zkušenosti manželských společenství

Výsledky dotazníkové akce, která si kladla za cíl shromáždit zkušenosti a potřeby manželských společenství, stojí za pozornost. Dotazník vyplnilo šestnáct společenství, což představuje reprezentativní vzorek. Nejstarší společenství vzniklo v roce 1987 a nejmladší v roce 2015. Pět společenství trvá víc než dvacet let, sedm má zkušenost deseti až dvacetiletou a čtyři společenství jsou začínající, scházejí se dva až čtyři roky.
více

Štítky: manželé, společenství, povzbuzení, zkušenosti   Sekce: Jak začít, Manželská společenství   (19.7.2018)

Pozitivní koloběh ve společenství rodin

Pozitivní koloběh ve společenství rodin

Mezinárodně uznávaní odborníci na otázky rodiny Mariateresa Zattoniová a Gilberto Gillini ve své knížce Křehké vztahy hovoří o virech, které ohrožují manželství a pojmenovávají antiviry, které je potřeba rozvíjet. Důležitým závěrem je, že antivirus nemůže být vyprodukován jediným párem. Potřebujeme další rodiny, společenství párů, s nimiž bychom vytvořili spojenectví a postupovali společně.
více

Štítky: společenství, Ježíš, rozdílnost, spiritualita, uzdravení manželství   Sekce: Manželská společenství   (19.7.2018)

Modlitba rodičů

Modlitba rodičů

Jak děti postupně dospívají, je potřeba mnohem víc mluvit o nich s Bohem, než s nimi o Bohu. Proto jsme se před lety domluvili, že se na úplný závěr setkání našeho manželského společenství budeme modlit za naše děti. Nejprve jsme se několik roků modlili Modlitbu rodičů, pak jsme ji prostřídali Rodičovským požehnáním a v současnosti se modlíme vlastní modlitbu za děti i za vnoučata.
více

Štítky: děti, modlitba, rodiče   Sekce: Manželská spiritualita, Manželská společenství, Rodina s dětmi, Zkušenosti a inspirace   (15.9.2017)

Sedminásobná rodinná dovolená

Sedminásobná rodinná dovolená

Naší prázdninovou tradicí se stala týdenní dovolená se společenstvím rodin. Doby, kdy s námi jezdilo všech jednadvacet dětí, už jsou nenávratně pryč. I když děti postupně ubývají, nejspíš zase začnou přibývat vnoučata...
více

Štítky: rodina, společenství, dovolená, zkušenosti   Sekce: Manželská společenství, Zkušenosti a inspirace   (11.7.2016)

Říkáme si Úterníci

Říkáme si Úterníci

Většina z nás zažila život ve společenství ještě v době totality, kdy jsme se jako studenti scházeli tajně, četli Písmo, modlili se a společně podnikali nejrůznější bohulibé aktivity. Když jsme se s manželem připravovali na manželství, salesián P. Josef Dolista nám kladl na srdce, že bychom neměli jako manželé zůstat sami.
více

Štítky: bible, manželé, společenství života   Sekce: Jak začít, Manželská společenství   (5.1.2016)

Máme brášku v Ugandě

Máme brášku v Ugandě

Přes všechny stesky na situaci v naší zemi musíme uznat, že máme všechno, co potřebujeme a ještě mnohem víc, žijeme v nadbytku. Cest, jak se podílet na pomoci těm, kteří to potřebují, je víc. Výbornou myšlenkou je projekt Adopce na dálku. Postřehy ze společenství rodin, které „adoptovalo“ chlapce v Ugandě vám projekt názorně přiblíží.
více

  Sekce: Manželská společenství   (1.11.2015)