Jste zde poprvé?

Dříve než se ponoříte do čtení těchto stránek, chceme vám představit východiska našeho projektu.

Manželství je celoživotní společenství muže a ženy, důvěrné společenství života a manželské lásky, které Stvořitel založil a vybavil vlastními zákonitostmi a které se uskutečňuje manželskou smlouvou neboli neodvolatelným osobním souhlasem (GS 48).

Manželský vztah je na rozdíl od vztahu založeného na zážitku (romantické lásce, zamilovanosti) jiný v tom, že již není převážně dotován v podstatě biologicky zakódovanou emocí, ale stojí na schopnostech a dovednostech, které jej udržují, rozvíjejí a prohlubují. PhDr. Josef Zeman

Naše chápání manželství navíc počítá s Boží pomocí, která je založena na vykupitelském díle Ježíše Krista. V tomto smyslu mluvíme o křesťanském manželství a o manželství jako svátosti. Tato pomoc se nabízí tomu, kdo se jí otvírá. Není nikomu vnucována a nelze ji ani chápat jako něco, čím disponujeme v magickém slova smyslu.

Nechceme zakrývat to, že manželský vztah je pro většinu dvojic náročný a konfliktní, pro nezanedbatelnou část dvojic lidsky nezvládnutelný.

Přesto jsme přesvědčeni o tom, že i v dnešní době má celoživotní společenství muže a ženy svůj hluboký smysl a vysokou hodnotu.