Biblická čtení při svatbě

Čtení z Nového zákona 11

1 Petr 3, 1 - 9 Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 12

1 Jan 3, 18 - 24 Milujme činem a doopravdy.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 13

1 Jan 4, 7 - 12 Bůh je láska.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Čtení z Nového zákona 14

Zj 19, 1. 5 - 9a Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Evangelium 1

Mt 5, 1 - 12a Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.
více

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Evangelium 2

Mt 5, 13 - 16 Vy jste světlo světa.
více

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Evangelium 3

Mt 7, 21. 24 - 29 Postavil si dům na skále.
více

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Evangelium 4

Mt 19, 3 - 6 Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
více

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Evangelium 5

Mt 22, 35 - 40 To je největší a první přikázání. Druhé je podobné.
více

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Evangelium 6

Mk 10, 6 - 9 Nejsou dva, ale jeden.
více

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Evangelium 7

Jan 2, 1 - 11 To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
více

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)

Evangelium 8

Jan 15, 9 - 12 Zůstaňte v mé lásce.
více

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad   Sekce: Biblická čtení   (28.8.2013)