Čtení ze Starého zákona 4

28.8.2013

Tob 7, 6 - 14 Pán nebes ať je k vám dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj.

Čtení z knihy Tobiáš.

Raguel vstal, s pláčem políbil Tobiáše a řekl: "Buď požehnán chlapče, synu ušlechtilého a dobrého otce. Jaké neštěstí ho stihlo, že oslepl, takový spravedlivý a milosrdenství činící muž!" Padl Tobiášovi, synu svého bratra, s pláčem kolem krku. Také jeho žena Edna se nad ním dala do pláče. A jejich dcera Sára se dala do pláče rovněž. Porazil berana ze svého stáda a připravil jim bohaté pohoštění.

Když se vykoupali, umyli a zasedli k jídlu, řekl Tobiáš Rafaelovi: "Azariáši, bratře, pověz Raguelovi, aby mi dal sestru Sáru, mou sestru." Raguel ta slova zaslechl a řekl chlapci: "Jez a pij a sladce spi této noci. Není člověka, který by měl právo vzít si mou dceru Sáru, kromě tebe, bratře. Nemohu ji ani dát jinému muži než tobě, protože ty jsi můj nejbližší příbuzný. Ale povím ti celou pravdu, chlapče. Dal jsem ji už sedmi mužům z našich bratří a všichni zemřeli té noci, kdy k ní vcházeli. Nyní tedy, chlapče, jez a pij. Hospodin zasáhne ve váš prospěch."

Tobiáš však řekl: "Ne, nebudu jíst ani pít, dokud nevyřídíš mou věc." Raguel mu řekl: "Dám ti ji; a stane se tak podle ustanovení knihy Mojžíšovy, sama nebesa tak rozhodla, abys ji, dostal. Vezmi si tedy svou sestru, od nynějška jsi jejím bratrem a ona je tvou sestrou. Je tvoje ode dneška až navěky. A Pán nebes ať je k vám této noci dobrotivý, ať vám dá svou milost a pokoj."

Raguel pak přivolal svou dceru Sáru, přistoupil k ní, uchopil ji za ruku a dal ji Tobiášovi se slovy: "Vezmi si ji podle zákona a ustanovení zapsaného v knize Mojžíšově, podle něhož ji za manželku máš dostat. Je tvoje, ve zdraví si ji doveď domů. A nebeský Bůh kéž vám dá šťastnou cestu a dopřeje vám pokoj."

A zavolal Sářinu matku, aby přinesla list k sepsání svatební smlouvy, aby bylo zaznamenáno, že Sára byla dána Tobiášovi za manželku podle ustanovení zákona Mojžíšova. A když matka list přinesla, on všechno sepsal a stvrdil podpisem. A hned potom se dali do jídla a pití.

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články