Právo

Mezinárodní dokumenty o manželství

Uvádíme výběr článků z mezinárodních dokumentů o lidských právech a humanitárních otázkách po roce 1948, které zmiňují problematiku manželství.
více

Štítky: cizinci, dokumenty - mezinárodní, manželství, právo - občanské, právo - politické, svatba   Sekce: Právo   (21.10.2008)

Manželství podle Kodexu kanonického práva

Kán. 1055 - § 1. Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejniternější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplozeni a výchovu děti, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.
více

Štítky: dokumenty - církevní, jednota, Kodex kanonického práva, nerozlučitelnost, platnost, svátost manželství   Sekce: Další dokumenty církve, Právo   (15.7.2008)