O webu

Manzelstvi.cz je projekt Arcibiskupství pražského, Pastoračního střediska-Centra pro rodinu. Webové stránky byly spuštěny  1. září 2008 a aktualizovány 8. 12. 2015, více viz https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/.

Cílem je podpořit kultivaci pohledu na manželství v pluralitním prostoru internetu. Náplní stránek jsou přehledné informace o manželství z pohledu katolické církve, a to texty filozoficko-teologické, liturgické, pastorační či právní, ale také texty k obecnému povzbuzení a poučení. Texty jsou doplněny odkazy, které umožňují zachytit souvislosti
 

Pokud hledáte řešení konkrétního osobního problému, obraťte se s důvěrou na stránky  help.vira.cz.

Věříme, že se stránky manzelstvi.cz postupně stanou orientačním bodem a oázou, kde lze načerpat inspiraci k budování vlastního manželství, které je zásadním projektem na celý život.

Logo webu manzelstvi.cz vyjadřuje nejen iniciálu M, ale i jednotu dvou – nové My, které vzniká uzavřením manželství. Koláž z fotografií opět ve tvaru loga naznačuje, že manželství není jen projektem mládí, ale celoživotní společnou cestou ke zralé lásce. Manželé jsou nositeli života, když s láskou přijímají děti. Základními charakteristikami manželství jsou láska, úcta, věrnost, jednota a plodnost. Grafickým prvkem se stala část loga – šipka, která na ně ukazuje. Jednotlivá slova zvou k obsahu, po rozkliknutí se dostaneme k článkům s tímto tématem.

Logo také připomíná stan, vždyť manželství je bezpečným prostorem, kde je možné zakusit stabilitu a blízkost. Zároveň evokuje výstup na horu, ke které je také možné život v manželství a práci na růstu manželské lásky přirovnat.

Poděkování patří Ing. Jiřímu Musilovi, který web založil a sedm let budoval, dále Mons. Aleši Opatrnému, Th.D, bývalému biskupskému vikáři pro pastoraci za návrhy k ideovému zaměření stránek, firmě Netservis za realizaci redakčního systému, Kateřině Kovářové ze studia Grafis – autorce loga a grafiky webu, Karmelitánskému nakladatelství, Katolickému týdeníku, časopisům Ethos, Brána, Communio a dalším za svolení zveřejnit jejich texty, Mgr. Jindře Hubkové, fr. Janu Pořízovi OCD a ThLic. Prokopu Brožovi, Th.D. za překlady, Mgr. Kristýně Zemánkové a Mgr. Monice Matějkové-Ettlerové za pomoc s výběrem, korekturami a zadáváním textů do redakčního systému a všem církevním i necírkevním organizacím a jednotlivcům, kteří na svých webech podpořili odkazem či informací šíření dobrého díla manzelstvi.cz.

První verze webu manzelstvi.cz (2008–2015)