Čtení ze Starého zákona 5

28.8.2013

Tob 8, 4b - 8 Abychom se oba spolu ve zdraví dožili vysokého stáří.

Čtení z knihy Tobiáš.

Po svatební hostině Tobiáš vstal z lůžka a řekl Sáře: "Vstaň, sestro! Modleme se a prosme našeho Pána, aby nám dopřál milosrdenství a ochranu." Vstal a začali se modlit a prosit Pána, aby je chránil.

A prosili: "Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané je tvé jméno navěky po všechna pokolení. Ať ti žehnají nebesa a všechno tvé tvorstvo po všecky věky!

Ty jsi učinil Adama, dal jsi mu jako spolehlivou pomoc Evu a z obou se zrodilo lidské potomstvo. Řekl jsi, že není dobré, aby byl člověk sám: 'Učiňme mu pomocnici, která by mu byla podobná.'

Neberu si nyní tuto svou příbuznou pro rozkoš, ale pro splnění Boží vůle. Popřej svou milost mně i jí, abychom se spolu ve zdraví dožili (vysokého) stáří."

A oba řekli: "Amen, amen."

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články