Čtení při zásnubách 3

28.8.2013

Oz 2,21-26 Zasnoubím se s tebou navěky.

Vyslechněte, bratři a sestry, čtení z knihy proroka Ozeáše.

Toto praví Hospodin: Zasnoubím se s tebou navěky, zasnoubím se s tebou spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím se s tebou věrností, a tak poznáš Hospodina. 

V ten den vyslyším – praví Hospodin -vyslyším nebesa a ta vyslyší zemi. Země vyslyší obilí, víno a olej a ty vyslyší Jizreele. Zasadím si ho do země a smiluji se nad (dcerou,
která byla nazvána) 'Bez milosrdenství'; (synu, který byl nazván) 'Nejsi můj lid' řeknu: 'Jsi můj lid'; a on odpoví: Ty jsi můj Bůh!'

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, zásnuby  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články