Evangelium

  • Evangelium 1 (článek) Mt 5, 1 - 12a Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.
  • Evangelium 10 (článek) Jan 17, 20 - 26 Ať jsou v dokonalé jednotě.
  • Evangelium 2 (článek) Mt 5, 13 - 16 Vy jste světlo světa.
  • Evangelium 3 (článek) Mt 7, 21. 24 - 29 Postavil si dům na skále.
  • Evangelium 4 (článek) Mt 19, 3 - 6 Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
  • Evangelium 5 (článek) Mt 22, 35 - 40 To je největší a první přikázání. Druhé je podobné.
  • Evangelium 6 (článek) Mk 10, 6 - 9 Nejsou dva, ale jeden.
  • Evangelium 7 (článek) Jan 2, 1 - 11 To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
  • Evangelium 8 (článek) Jan 15, 9 - 12 Zůstaňte v mé lásce.
  • Evangelium 9 (článek) Jan 15, 12 - 16 To je mé přikázáni: Milujte se navzájem.

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat stránku známému