Responsoriální žalm 4

28.8.2013

Žl 112 (111), 1 - 2. 3 - 4. 5 - 6. 7 - 8. 9 Odp.: srv. 1
Odp.: Blaze muži, který má velikou zálibu v Hospodinových přikázáních.
Nebo: Aleluja.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.
Hojnost a bohatství budou v jeho domě
a jeho štědrost potrvá navždy. .
Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Odp.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá,
ve věčné paměti bude spravedlivý.
Odp.
Nemusí se obávat zlé zprávy,
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
Odp.
Rozděluje, dává chudým,
jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.
Odp.

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, žalm  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články