Responsoriální žalm 1

28.8.2013

Žl 33 (32), 12 + 18. 20 - 21. 22 Odp.: 5b
Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
nad těmi, kdo doufají v jeho milost.
Odp.
Naše duše vyhlíží Hospodina,
on sám je naše pomoc a štít.
V něm se raduje naše srdce,
důvěřujeme v jeho svaté jméno.
Odp.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
jak doufáme v tebe.
Odp.

Štítky: biblická čtení, liturgie, Svatební obřad, žalm  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články