žalm

  • Responsoriální žalm 1 (článek) Žl 33 (32), 12 + 18. 20 - 21. 22 Odp.: 5b Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti.
  • Responsoriální žalm 2 (článek) Žl 34 (33), 2 - 3. 4 - 5.6 - 7.8 - 9 Odp.: 2a nebo 9a Odp.: Ustavičně chci velebit Hospodina. Nebo: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
  • Responsoriální žalm 3 (článek) Žl 103 (102), 1 - 2.8 + 13. 17 -18a Odp.: 8a nebo 17 Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý. Nebo: Hospodinova láska od věků na věky pro všechny, kdo se ho bojí.
  • Responsoriální žalm 4 (článek) Žl 112 (111), 1 - 2. 3 - 4. 5 - 6. 7 - 8. 9 Odp.: srv. 1 Odp.: Blaze muži, který má velikou zálibu v Hospodinových přikázáních. Nebo: Aleluja.
  • Responsoriální žalm 5 (článek) Žl 128 (127),1 - 2.3.4 - 5a+6a Odp.: 1a nebo 4 Odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. Nebo: Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina.
  • Responsoriální žalm 6 (článek) Žl145 (144), 8 - 9. 10 + 15. 17 - 18 Odp.: 9a Odp.: Dobrotivý je Hospodin ke všem.
  • Responsoriální žalm 7 (článek) Žl148, 1 - 2. 3 - 4. 9 - 10. 11 - 12. 13 - 14a Odp.: srv. 13a Odp.: Ať chválí jméno Hospodinovo. Nebo: Aleluja.

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat stránku známému