Čtení z Nového zákona 14

28.8.2013

Zj 19, 1. 5 - 9a Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.

Já, Jan, uslyšel jsem jakoby mocný hlas velkého zástupu v nebi: "Aleluja! Vítězství, sláva a moc našemu Bohu!"

Od trůnu pak vyšel hlas: "Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí!"

A tehdy jsem uslyšel, jak volá přečetný zástup - podobalo se to hukotu velkých vod a mocnému dunění hromů: "Aleluja! Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království! Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Bylo jí dáno, aby se oblékla do skvěle bílého kmentu" - kmentem jsou dobré skutky věřících.

A dále mi řekl: "Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!"

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články