Evangelium 7

28.8.2013

Jan 2, 1 - 11 To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.

Zpěv před evangeliem 1 Jan 4, 12
(Aleluja.) Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Jana.

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají víno."

Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina."

Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne."

Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra.

Ježíš řekl (služebníkům): "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj.

A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!"

Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle."

To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články