Evangelium 5

28.8.2013

Mt 22, 35 - 40 To je největší a první přikázání. Druhé je podobné.

Zpěv před evangeliem Srv. 1 Jan 4, 8b. 11
(Aleluja.) Bůh je láska. Milujme se navzájem, jako Bůh miloval nás. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Jeden z farizeů, znalec Zákona, chtěl Ježíše přivést do úzkých a zeptal se: "Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?"

Odpověděl mu: "'Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání.

Druhé je podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články