Evangelium 1

28.8.2013

Mt 5, 1 - 12a Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.

Zpěv před evangeliem Srv. 1 Jan 4, 8b. 11
(Aleluja.) Bůh je láska. Milujme se navzájem, jako Bůh miloval nás. (Aleluja.)

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je:

"Blahoslavení chudí v duchu,
neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící,
neboť oni budou potěšeni.
Blahoslavení tiší,
neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje,
neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu."

Štítky: biblická čtení, Evangelium, liturgie, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články