Svatební obřady

Slavení svatby zahrnuje tyto prvky:
  1. Bohoslužba slova, v níž je poukázáno na význam křesťanského manželství v dějinách spásy a jeho poslání v posvěcování manželů a dětí.
  2. Otázky před manželským slibem
  3. Manželský slib, k němuž oddávající vybízí a který přijímá jménem církve.
  4. Požehnání a předání prstenů
  5. Svatební přímluvy
  6. Slavnostní modlitba za manžele, jíž se na ženicha a nevěstu svolává Boží požehnání
  7. Svaté přijímání obou novomanželů a ostatních přítomných, pokud je to možné.
Manželství je zaměřeno k růstu a posvěcování Božího lidu, proto se má svatební obřad slavit ve společenství; to vyžaduje účast farní obce nebo alespoň několika jejích členů. (viz. Svatební obřady).
Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje

Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje

Dnešní mladí lidé vyhledávají svatební obřad v kostele nejen z důvodu víry a krásy chrámového prostoru, ale také proto, že katolická církev považuje manželství a rodinu za odvážný projekt na celý život. Možná podvědomě hledají podporu, kterou jim stát nemůže dát.
více

Štítky: svatba - církevní, Svatební obřad, svátost manželství, slib   Sekce: Manželství a Bible, Svatební obřady, Svátostné manželství   (26.1.2017)

Manželský slib anglicky a španělsky

Manželský slib anglicky a španělsky

Snoubencům, kteří se chtějí brát v cizině a nebo si budou brát cizince, se může hodit anglický a španělský manželský slib – Wedding Vows. Můžete si jej porovnat s českým ekvivalentem a promýšlet každé slovo, za kterým by manželé měli stát.
více

Štítky: manželský slib, Svatební obřad   Sekce: Svatební obřady   (23.1.2017)

Korunování manželů

Korunování manželů

Obřady svátosti manželství v řeckokatolické církvi jsou výjimečné korunováním manželů. Z celého dlouhého obřadu pro zajímavost vybíráme manželský slib a korunování. Celý Svatební obřad je k dispozici ke stažení na konci článku.
více

Štítky: manželský slib, svátost manželství   Sekce: Svatební obřady   (11.2.2016)

Sobášny obrad

Sobášny obrad

Pro zajímavost uvádíme slovenskou verzi manželského slibu – neboli manželský súhlas, po kterém následuje ještě prísaha. Celý slovenský sobášny obrad je k dispozici ke stažení na konci článku.
více

Štítky: slib, souhlas manželský, Svatební obřad   Sekce: Svatební obřady   (11.2.2016)

Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu

Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu

"Nezřídka se stává, že lidé přejí novomanželskému páru: "A mějte se vždycky tak rádi jako dnes". A třebaže o dobrém úmyslu zde není důvod pochybovat, je to ta nejhorší a nejnesmyslnější věc, jakou můžeme dvěma lidem na začátku jejich společné cesty životem přát," řekl P. Vojtěch od sv. Hedviky OCD ve své přednášce pro snoubence.
více

Štítky: manželský slib - obsah, obřad, svatba   Sekce: Svatební obřady   (3.11.2014)

Jak správně slavit svatbu?

Jak správně slavit svatbu?

Konejte ji jako slavnost, protože svatba je slavnost, křesťanská slavnost, nikoli světská. Nejhlubší důvod radosti onoho dne nám ukazuje Janovo evangelium, odpověděl papež František snoubencům ve svátek sv. Valentina.
více

Štítky: Kána Galilejská, katecheze, růst, snoubenci, svatba, svátost, sv. Valentin   Sekce: Svatba, Svatební obřady, Svátostné manželství   (14.2.2014)

Tři otázky při svatebním obřadu

Tři otázky při svatebním obřadu

Při vlastním svatebním obřadu, který následuje po bohoslužbě slova, oddávající snoubence nejprve osloví a pak se jich ptá na svobodu jejich rozhodnutí, na jejich vůli k věrnosti a na odhodlání přijmout a vychovávat děti.
více

Štítky: slib, svatba   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)

Manželský slib

Manželský slib

Po kladně zodpovězených otázkách kněz vyzve ženicha a nevěstu, aby své rozhodnutí vstoupit do manželství, potvrdili podáním ruky a slavným slibem:
více

Štítky: liturgie, slib, svatba, svatební obřady   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)

Požehnání a předání prstenů

Požehnání a předání prstenů

Po vzájemném slibu snoubenců kněz požehná prsteny jednou z možných formulí, např.:
více

Štítky: liturgie, prsten, svatba, svatební obřady   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)

Svatební přímluvy

Svatební přímluvy

Na závěr svatebního obřadu se všichni přítomní modlí za novomanžele, ale také za všechny rodiny na světě, za církev a za trpící. Prosby může číst někdo ze svatebčanů, třeba svědkové. Lze si vybrat z několika variant:
více

Štítky: liturgie, modlitba, svatba, svatební obřady   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)

Modlitba za manžele

Modlitba za manžele

Manželé přistoupí k oltáři anebo zůstanou na místě a kleknou si. Oddávající stojí se sepjatýma rukama a vyzve všechny k modlitbě. Všichni se chvíli potichu modlí. Potom oddávající s rukama vztaženýma nad manžele pronáší modlitbu:
více

Štítky: liturgie, modlitba, svatba, svatební obřady   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)

Výběr biblických čtení při svatbě

Výběr biblických čtení při svatbě

podle nového vydání Svatebních obřadů. Kostelní Vydří 2007, naleznete zde.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, manželství - příprava, svatba, svatební obřady   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)