Svatební obřady

Slavení svatby zahrnuje tyto prvky:
  1. Bohoslužba slova, v níž je poukázáno na význam křesťanského manželství v dějinách spásy a jeho poslání v posvěcování manželů a dětí.
  2. Otázky před manželským slibem
  3. Manželský slib, k němuž oddávající vybízí a který přijímá jménem církve.
  4. Požehnání a předání prstenů
  5. Svatební přímluvy
  6. Slavnostní modlitba za manžele, jíž se na ženicha a nevěstu svolává Boží požehnání
  7. Svaté přijímání obou novomanželů a ostatních přítomných, pokud je to možné.
Manželství je zaměřeno k růstu a posvěcování Božího lidu, proto se má svatební obřad slavit ve společenství; to vyžaduje účast farní obce nebo alespoň několika jejích členů. (viz. Svatební obřady).
Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu

Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu

"Nezřídka se stává, že lidé přejí novomanželskému páru: "A mějte se vždycky tak rádi jako dnes". A třebaže o dobrém úmyslu zde není důvod pochybovat, je to ta nejhorší a nejnesmyslnější věc, jakou můžeme dvěma lidem na začátku jejich společné cesty životem přát," řekl P. Vojtěch od sv. Hedviky OCD ve své přednášce pro snoubence.
více

Štítky: manželský slib - obsah, obřad, svatba   Sekce: Svatební obřady   (3.11.2014)

Jak správně slavit svatbu?

Jak správně slavit svatbu?

Konejte ji jako slavnost, protože svatba je slavnost, křesťanská slavnost, nikoli světská. Nejhlubší důvod radosti onoho dne nám ukazuje Janovo evangelium, odpověděl papež František snoubencům ve svátek sv. Valentina.
více

Štítky: Kána Galilejská, katecheze, růst, snoubenci, svatba, svátost, sv. Valentin   Sekce: Svatba, Svatební obřady   (14.2.2014)

Buď všechno nebo nic

Buď všechno nebo nic

Nad textem manželského slibu vždycky žasnu, protože je velmi stručný, a přitom tak obsažný: „Já, František, odevzdávám se tobě, Marie, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“ A ona říká: „Já, Marie...“ píše P. Aleš Opatrný v článku pro Katolický týdeník.
více

Štítky: láska, povzbuzení, slib, svatba, úcta, věrnost   Sekce: Povzbuzení, Svatba, Svatební obřady   (9.9.2008)

Tři otázky při svatebním obřadu

Tři otázky při svatebním obřadu

Při vlastním svatebním obřadu, který následuje po bohoslužbě slova, oddávající snoubence nejprve osloví a pak se jich ptá na svobodu jejich rozhodnutí, na jejich vůli k věrnosti a na odhodlání přijmout a vychovávat děti.
více

Štítky: slib, svatba   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)

Manželský slib

Manželský slib

Po kladně zodpovězených otázkách kněz vyzve ženicha a nevěstu, aby své rozhodnutí vstoupit do manželství, potvrdili podáním ruky a slavným slibem:
více

Štítky: liturgie, slib, svatba, svatební obřady   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)

Požehnání a předání prstenů

Požehnání a předání prstenů

Po vzájemném slibu snoubenců kněz požehná prsteny jednou z možných formulí, např.:
více

Štítky: liturgie, prsten, svatba, svatební obřady   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)

Svatební přímluvy

Svatební přímluvy

Na závěr svatebního obřadu se všichni přítomní modlí za novomanžele, ale také za všechny rodiny na světě, za církev a za trpící. Prosby může číst někdo ze svatebčanů, třeba svědkové. Lze si vybrat z několika variant:
více

Štítky: liturgie, modlitba, svatba, svatební obřady   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)

Modlitba za manžele

Modlitba za manžele

Manželé přistoupí k oltáři anebo zůstanou na místě a kleknou si. Oddávající stojí se sepjatýma rukama a vyzve všechny k modlitbě. Všichni se chvíli potichu modlí. Potom oddávající s rukama vztaženýma nad manžele pronáší modlitbu:
více

Štítky: liturgie, modlitba, svatba, svatební obřady   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)

Výběr biblických čtení při svatbě

Výběr biblických čtení při svatbě

podle nového vydání Svatebních obřadů. Kostelní Vydří 2007, naleznete zde.
více

Štítky: biblická čtení, liturgie, manželství - příprava, svatba, svatební obřady   Sekce: Svatební obřady   (31.7.2008)