Manželský slib

31.7.2008

Manželský slib Po kladně zodpovězených otázkách kněz vyzve ženicha a nevěstu, aby své rozhodnutí vstoupit do manželství, potvrdili podáním ruky a slavným slibem:

 

 

 

 

 

Já, N,
odevzdávám se tobě, N,
a přijímám tě za manželku / manžela.

Slibuji, že ti zachovám
lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu
všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Amen.

Nebo je možno použít následující formuli:

Já, N,
odevzdávám se tobě, N,
a přijímám tě za svou manželku / svého manžela.

Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,
ve zdraví i nemoci,
v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,
dokud nás smrt nerozdělí.

Kněz přijímá vzájemný souhlas a říká:

Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib,
který jste vyjádřili před církví,
a naplní vás svým požehnáním.
Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

Nebo:

Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův,
ten, který už první dvojici lidí spojil manželstvím,
ať skrze Krista posiluje,
co jste si právě před církví slíbili,
a ať vám žehná.
Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.


Svatební obřady. Kostelní Vydří 2007. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Štítky: liturgie, slib, svatba, svatební obřady  
Sekce: Svatební obřady   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články