PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Svatební přímluvy

31.7.2008

Svatební přímluvy Ve společenství s Matkou Boží a našimi svatými ochránci prosme všichni Pána:

Pane, smiluj se.

 • Prosme Pána za služebníky N. a N.:
 • Prosme za jejich víru, naději a lásku:
 • Prosme za jejich zdraví a štěstí:
 • Prosme za jejich trpělivost v soužení:
 • Prosme za požehnání pro jejich práci:
 • Prosme za jejich vytrvalost ve vůli Boží:
 • Prosme za jejich rodiče a za všechny, kteří je na život připravovali:
 • Prosme Pána za všechny, kdo žijí v manželství, za naše rodiny a děti:
 • Prosme za všechny, kdo se zasvětili Bohu:
 • Prosme za všechen lid Boží:
 • Prosme Pána za spravedlnost a mír na celém světě:
 • Prosme za ty, kdo trpí:
 • Prosme za ty, kdo jsou opuštěni:
 • Prosme Pána za naše příbuzné a přátele:
 • Prosme za naše zemřelé:

Smiluj se, Pane, neboť tys naše útočiště a síla a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen.

nebo jiné:

(Oslovení,) prosme za N. a N.,
které Bůh nyní spojil manželskou smlouvou
a povolal je ke společnému životu:

 • Modleme se za N. a N., aby byli v manželství šťastni. (chvíle ticha)
 • Modleme se za jejich rodiče a za všechny, kteří je na život připravovali. (chvíle ticha)
 • Modleme se za všechny, kdo žijí v manželství, aby spolu vytrvali v radosti i bolesti. (chvíle ticha)
 • Modleme se talé za ty, jejichž manželství ztroskotalo; za jejich děti, které trpí a jsou osamoceny; za ty manžely, které rozdvojilo neštěstí, nemoc a smrt. (chvíle ticha)
 • Prosme Pána za ty, kdo se na manželství připravují, a také za ty, kdo svůj život zasvětili Bohu. (chvíle ticha)

Bože, naplň Duchem své lásky tyto novomanžele,
aby byli jedno srdce a jedna duše.
Ať nic nerozdělí ty, které jsi spojil,
a nic ať neuškodí těm, kterým jsi požehnal.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

Svatební obřady. Kostelní Vydří 2007. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Štítky: liturgie, modlitba, svatba, svatební obřady  
Sekce: Svatební obřady   |   Tisk   |   Poslat článek známému