Čtení z Nového zákona 3

28.8.2013

Řím 15,1b - 3a. 5 - 7.13 Přijímejte jeden druhého, jako i Kristus přijal vás.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři a sestry!

Jsme povinni nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať si hledí získat oblibu u bližního k jeho dobru a prospěchu. Vždyť ani Kristus neměl zalíbení sám v sobě.

Bůh, (zdroj) vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, abyste v souladu stejně smýšleli (podle vůle) Krista Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista.

Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás – k oslavě Boží.

A Bůh, (dárce) naděje, ať vás naplní samou radostí i pokojem ve víře, abyste prospívali v naději s mocnou pomocí Ducha Svatého.

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články