Čtení z Nového zákona 6

28.8.2013

Ef 4,1 - 6 Jedno tělo a jeden Duch.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Bratři a sestry!

Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným tohoto povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní, trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje.

Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

Štítky: biblická čtení, liturgie, Nový zákon, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články