Čtení ze Starého zákona 9

28.8.2013

Jer 31, 31 - 32a. 33 - 34a Sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.

Hle, blíží se dni – praví Hospodin –
kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem
novou smlouvu:
ne jako byla smlouva,
kterou jsem sjednal s jejich otci,
když jsem je vzal za ruku,
abych je vyvedl z egyptské země.
Taková bude smlouva,
kterou sjednám s Izraelovým domem
po těch dnech – praví Hospodin:
Vložím svůj zákon do jejich nitra,
napíšu jim ho do srdce,
budu jim Bohem a oni budou mým lidem!
Nebude již učit druh druha,
bratr bratra:
"Poznej Hospodina!"
Neboť mě poznají všichni
od nejmenšího do největšího – praví Hospodin.

Štítky: biblická čtení, liturgie, Starý zákon, Svatební obřad  
Sekce: Biblická čtení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články