Typická nebezpečí u křesťanů

15.8.2008

Typická nebezpečí u křesťanů Ačkoli lze všechny běžné duchovní rady považovat za užitečné a v zásadě v manželství za použitelné, je třeba také upozornit na některá typická nebezpečí, která mohou u křesťanů nastat.

Nekritické trvání na křesťanském ideálu manželství může v konkrétní situaci vést k tomu, že jeden z manželů nebo oba nejsou ochotni vidět skutečný problém, který ideální obraz narušuje. Obtíž může vzniknout také z neochoty uznat nedokonalost osobní nebo nedokonalost partnerovu a místo toho jen tvrdě požadovat ideální stav.

Nebezpečná je aplikace jinak užitečných duchovních rad („je třeba se za věci modlit“, „je třeba unést kříž“, apod.) tam, kde má být rozpoznán, posouzen a věcně řešen nějaký problém. Takřka nečestným úskokem může být vyzývání životního partnera k přinášení oběti ve jménu křesťanství v situaci, kdy se má původce těžkostí změnit, ale on změnu odmítá.

Nevhodné je také obcházení komunikace v manželském páru jinými cestami, které jsou představovány jako projevy zbožnosti. Např. odmítání vzájemné komunikace s poukazem na to, že se raději bude ona či on za obtížnou věc modlit, či snaha o řešení životního problému pouze se zpovědníkem, nikoli s životním partnerem.

A konečně je velmi nebezpečné přesvědčení některých hodných a poctivých lidí, že Bůh není ochoten pomáhat člověku (a tedy i manželům), pokud nežijí bezhříšně.

Aleš Opatrný, 8. část textu přednášky pořádané Rodinným centrem v Plzni 15.2.2006.

 

 

Autor: Opatrný, Aleš  |  Štítky: hřích, manželství – etapy, spiritualita, zákonitosti v manželství, zátěžové situace  
Sekce: Krize v manželství | Manželská spiritualita   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články