Proměnlivé a konstantní v životě člověka

15.8.2008

Proměnlivé a konstantní v životě člověka Běžně bývá největší pozornost věnována změnám, kterými prochází člověk od narození do dospívání. Menší pozornost se věnuje změnám člověka od dospělosti do výslovného stáří. Je pravda, že základní povahové rysy se zpravidla nemění a že určité vlastnosti, kladné i záporné, má většina lidí po celý svůj dospělý život. To ale neznamená, že by se člověk neměnil vůbec.

Po dosažení dospělosti pokračuje osobnostní zrání. Kromě toho se dostává většina lidí do nových životních rolí. Jedny z nejznámějších a nejdramatičtějších změn představuje cesta od role studenta přes nováčka v zaměstnání po zaujetí vedoucí a zodpovědné pozice. To se může v dnešní společnosti odehrát v době kratší než deset let. Pokud tato proměna prochází již uzavřeným manželstvím, může pro ně znamenat velkou zátěž.

Další kritické období může být zejména u mužů okolo čtyřicátého roku věku, kdy si člověk naplno uvědomuje, čeho už v životě nedosáhne a kdy může dramaticky prožívat kritickou bilanci svého dosavadního života. Pro naše poměry je stále ještě novým prvkem změna, která může nastat ztrátou zaměstnání okolo padesátého roku věku, která pro mnoho lidí znamená konec nadějí na pokračování práce v jejich vlastním oboru.

Vyjmenované změny jsou uváděny jenom jako příklady toho, co se děje zejména v mužském životě, i když při dnešním názoru žen na sebeuplatnění mohou problémy, spojené s růstem významu zaměstnání nebo naopak s jeho ztrátou, nabývat podobných tvarů.

Pro úvahy o manželství je v prvé řadě důležité počítat s tím, že se v průběhu trvání manželství oba manželé budou měnit. Každý jinak a jiným tempem, ale že tyto změny neznamenají, že se jeden bude proměňovat do obrazu, ve kterém by ho velmi rád viděl jeho životní partner.

Aleš Opatrný, 1. část textu přednášky pořádané Rodinným centrem v Plzni 15.2.2006

 

 

Autor: Opatrný, Aleš  |  Štítky: manželství – etapy, povzbuzení, zákonitosti v manželství, zátěžové situace, změny  
Sekce: Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články