Manželé v různých etapách života

17.9.2020

Manželé v různých etapách života V pastorační praxi se nejčastěji mluví o přípravě na manželství nebo o obtížných a krizových situacích, které v manželství nastávají. Církevní texty o manželství často mluví buď jen o ideálním stavu, jakého má manželství nabývat, nebo naopak o krizi manželství v současné společnosti a o všem, co správné chápání manželství ohrožuje. Málokdy najdeme v literatuře pojednání o různých etapách, které život v manželství charakterizují, o jejich projevech a o požadavcích, které na manželství kladou.

Proto se manželství často chápe  jako téměř konstantní jev, který se změní až v pokročilém stavu stárnutí. Naproti tomu psychologická literatura zpravidla zná různé etapy života rodiny a to, jak se promítají průmět do manželství. Počítá s kritickými obdobími, která se v běhu života každého člověka vyskytují a která mají u mužů a u žen různé podoby a tím také manželství různým způsobem ovlivňují.

1. Proměnlivé a konstantní v životě člověka

2. Změny typické pro muže a typické pro ženu

3. Přijetí změn v manželství

4. Manželství hříšníků

5. Životní rodinný cyklus

6. Některé typické zátěže manželství

7. Pro snadnější překonání krizí

8. Typická nebezpečí u křesťanů

Vnímání a chápání typických i netypických problémů různých etap života je sice užitečné, ale není automaticky působícím lékem, který všechna nebezpečí a bolesti odstraní. Křesťanské manželství se musí vždy odvolávat na svůj základ, který není v samotném vztahu manželů, ale je v Bohu a v jeho vztahu k nim. To není jen nějaký „zbožný doplněk“, ale důležité východisko. Pro manželství je tato skutečnost využitelnou pomocí tehdy, jestliže je Bůh chápán jako ten, kdo vždy miluje první, má zájem na dobru člověka a nečíhá na něj, aby mu nějakým způsobem ublížil tím, že potrestá jeho chybné nebo mylné jednání. Víra, která se projevuje láskou (srov. Gal 5,6), láska, která všechno vydrží (srov. 1Kor 13,7) to nejsou romantické představy, z nichž člověk vyroste, ale požadavky všedního dne.

Aleš Opatrný

Autor: Opatrný, Aleš  |  Štítky: manželství – etapy, povzbuzení, zákonitosti v manželství, zátěžové situace  
Sekce: Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému