Přijetí změn v manželství

8.3.2018

Přijetí změn v manželství Prakticky každý manželský pár se ve svém společném životě musí mnohokrát vyrovnávat s obtížemi, složitými situacemi i krizemi. K tomu je v prvé řadě potřeba opakovat, že ani krize ani obtíže neznehodnocují lidský život beze zbytku. Tím nemá být jejich tíže bagatelizována, ale má být poukázáno na skutečnost, že dobrý výsledek manželství nespočívá v absenci obtíží a krizí, ale v jejich překonání.

 
Dobrý výsledek manželství nespočívá v absenci obtíží, ale v jejich překonání

Právem bývá popisováno, že člověk vstupující do manželství si do jisté míry bere svou představu, které konkrétní partner nebo partnerka do jisté míry odpovídá. V průběhu let dochází k poznání reálné podoby životního partnera, která se od představy přece jen poněkud liší. K tomu ještě přistupují výše zmiňované změny.

Má-li tedy manželství obstát, musí oba partneři současně souhlasit s tím, že některé rysy osobnosti toho druhého se nezmění, i když by změna byla žádoucí, a že naopak jiné změny nastanou, ačkoliv se s nimi nepočítalo.

Princip je stále stejný: jeden musí „dovolit“ tomu druhému, aby byl sebou samým a to nejenom v tom, co se nemění, ale i v tom, co se proměňuje. Není třeba zastírat, že to může být úkol velmi obtížný. Je třeba k tomu také dodat, že tato skutečnost nesmí být zneužita k prosazení bezohlednosti: „Musíš mne přece přijmout takového/takovou, jaký/á jsem, i když je to pro tebe těžké nebo nepřijatelné“.

Ani určitý tvar osobnosti jednotlivce ani určitý stav, v němž se manželství nachází, není možno prostě konzervovat. Život v manželství podléhá vývoji a změnám, z nichž všechny nejsou předvídatelné, podobně jako nejsou předvídatelné v životě jednotlivce.

 

Aleš Opatrný, 3. část textu přednášky pořádané Rodinným centrem v Plzni 15.2.2006

Autor: Opatrný, Aleš  |  Štítky: manželství – etapy, povzbuzení, zákonitosti v manželství, zátěžové situace, změny  
Sekce: Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články