Některé typické zátěže manželství

25.1.2018

Některé typické zátěže manželství Manželství je zatěžováno vnějšími vlivy celospolečenské povahy (celková bytová, finanční, politická situace) a některými rodinnými vlivy v širším slova smyslu jako jsou rodiče muže a ženy, sourozenci, případně další příbuzní, kteří buď do manželství zasahují anebo jejich životní osudy nesou manželé s určitou obtíží.

Pokud se díváme na rodinu jako takovou, potom je dobré si uvědomit, že se poněkud liší některé typické zátěžové situace ženy – souvisí zejména s hormonálními změnami, s mateřstvím, s kojením, s péčí o děti – a některé typické zátěžové situace muže – ztráta zaměstnání, problémy s potencí, neúspěšná profesní bilance.

Oba manžele zatěžují také faktory přicházející ze strany dětí – jako jsou nemoci dítěte, disharmonický odchod potomka z rodiny, sňatek s nevhodným partnerem, soužití bez sňatku, rozvod potomkova manželství, drogy a jakékoli další závislosti.

I v těchto případech je třeba si opakovaně uvědomovat, že reakce muže a reakce ženy na tutéž situaci se od sebe mnohdy liší a že to není ani chyba ani projev nedostatku nějaké osobní kvality. Kromě toho zde hrají roli i životní zkušenosti, které se mohou u obou manželů značně lišit.

 

Aleš Opatrný, 6. část textu přednášky pořádané Rodinným centrem v Plzni 15.2.2006.

Autor: Opatrný, Aleš  |  Štítky: manželství – etapy, povzbuzení, zákonitosti v manželství, zátěžové situace  
Sekce: Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články