Změny typické pro muže a typické pro ženu

15.8.2008

Změny typické pro muže a typické pro ženu V euroamerické civilizaci bývá běžné, že se muž do velké míry (a někdy především) identifikuje se svým zaměstnáním. Proto proměny úspěchů, postavení, dosažených výsledků a dalších okolností v zaměstnání mívají na jeho sebevědomí a na jeho chování v rodině velký vliv.

Pro ženu může být dnes seberealizace v zaměstnání, přesněji v oboru, který vystudovala, prakticky stejně důležitá jako role mateřství, případně ji i vytlačuje. To samo o sobě přináší řadu vnitřních i vnějších konfliktů. Na tomto místě nebudeme řešit otázky dvoukariérových manželství ani praktické způsoby, jak ženě umožnit, aby při výchově dětí neztratila kontakt se svým zaměstnáním. Chceme zde jen upozornit, že tyto problémy jsou reálné a nevyřeší se tím, že jsou popřeny nebo přehlíženy.

Kromě konfliktu mateřství-profesní uplatnění může být pro ženu velkým problémem její sociální zařazení ve společnosti. Je to trochu něco jiného, než problém muže s jeho profesním úspěchem. Zejména žena, která je delší dobu doma s dětmi, se může právem cítit vyřazena ze společnosti, resp. může mít dojem, že ve společnosti ostatních zaostává a nemá s lidmi, kteří nejsou jako ona stále doma, žádná společná témata.

Dalším velkým problémem manželství bývá, že zatímco muž je zpravidla schopen určitého odstupu od situací (příjemných i nepříjemných), žena chápe a prožívá všechno mnohem víc osobně. To, co muž považuje často za situaci, která je vůči manželství vnější a proto jí nevěnuje pozornost, prožívá žena jako skutečnost závažnou, která se manželství týká, případně do něho zasahuje.

 

Aleš Opatrný, 2. část přednášky pořádané Rodinným centrem v Plzni 15.2.2006

Autor: Opatrný, Aleš  |  Štítky: manželství – etapy, povzbuzení, zákonitosti v manželství, zátěžové situace, změny  
Sekce: Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články