PLODNOST LÁSKA VĚRNOST JEDNOTA ÚCTA

Pro snadnější překonání krizí

8.9.2016

Pro snadnější překonání krizí Každé manželství je originální, muž i žena jsou neopakovatelní jedinci, a proto bývají „zaručené recepty“ na řešení obtíží a krizí málo účinné, ne-li škodlivé. Přesto se odvážíme formulovat několik požadavků, jejichž naplňování by mělo usnadnit nebo umožnit bez velkých škod překonat problémy, které různé životní etapy a přechody z jedné etapy do druhé přinášejí.

 

Je tedy třeba:

  • dovolit životnímu partnerovi být nebo stávat se jiným
  • připustit, že na tytéž podněty nereagují oba stejně
  • snažit se pochopit důvody změn v chování a postojích životního partnera. Pozor, pochopit není totéž, co souhlasit!
  • připustit, že jeden z partnerů může prožívat krizi – osobní identity, vzájemného vztahu nebo víry – kterou druhý neprožil či neprožívá a může se mu zdát nicotná
  • počítat s dalšími změnami – k lepšímu i k horšímu
  • vidět lidský život v perspektivě vzkříšení, tedy ne jen ohraničený narozením a smrtí
  • hledat u Boha spíš sílu k zvládnutí obtížného, než ho modlitbou přesvědčovat, aby změnil toho druhého.

 

Aleš Opatrný, 7. část textu přednášky pořádané Rodinným centrem v Plzni 15.2.2006

Autor: Opatrný, Aleš  |  Štítky: manželství – etapy, povzbuzení, zákonitosti v manželství, zátěžové situace  
Sekce: Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články