Kořeny a křídla

12.2.2024

Kořeny a křídla Moto Národního týdne manželství má mnoho významů a možností. Zahrnuje jak oblast mezigeneračních vztahů našich rodin, tak i osobní růst každého z nás i společnou cestu partnerů v manželství. Kořeny a křídla pomáhají porozumět složitému a krásnému fenoménu, kterým je partnerský vztah.

Každý partner má své vlastní kořeny

Manželství je jako strom. Zasazujeme ho jako malou sazenici a doufáme, že jednou vyroste do velkého a silného stromu s pevnými kořeny a širokými větvemi. Kořeny představují základní hodnoty, tradice a zkušenosti, které do manželství přinášíme. Jsou to ty pevné základy, které nám pomáhají v těžkých časech, kdy se cítíme oslabeni bouří života. Každý partner v manželství má své vlastní kořeny, které jsou zakořeněny v rodině, kultuře a v dětství. Aby manželství rostlo a prosperovalo, je důležité, abychom si těchto kořenů byli vědomi a respektovali je. Může to zahrnovat tradice, náboženské hodnoty, způsoby, jakými jsme byli vychováni, a naše osobní životní zkušenosti. 

Křídla symbolizují růst a vývoj

Na druhé straně jsou zde křídla. Křídla symbolizují růst, změnu a vývoj v manželství. Manželství by nemělo být statické – mělo by se vyvíjet a růst spolu s partnery. Křídla nám umožňují letět výš, objevovat nové horizonty a přizpůsobovat se novým situacím a výzvám, hledat cestu k osobnímu naplnění i k uskutečnění svého poslání.

Když manželé rostou společně, rozvíjejí své schopnosti a dovednosti, nejsou si brzdou, naopak pomáhají si k naplnění svého osobního potenciálu, ale i k naplnění poslání svého manželství, rodiny. Učí se lépe porozumět jeden druhému, respektovat se, budovat pevnější vztah.

Důležité je neztrácet z očí to, co nás spojilo 

Důležité je najít rovnováhu mezi kořeny a křídly. Přecenění kořenů může bránit růstu a změnám, zatímco příliš silný důraz na křídla, může vést k nedostatečné stabilitě. Obrazně potřebujeme mít nohy na zemi, dovolit si jít s hlavou v nebi. V tom se oba partneři vyvažují a jsou si oporou. Z rozdílnosti vyplývá, že partnerství vyžaduje kompromisy, otevřenou komunikaci, ochotu k naslouchání i sdílení, aby se našly společné hodnoty a cíle, na kterých můžeme své manželství postavit.

Manželství prochází obdobími, kdy se důraz na kořeny či křídla proměňuje. Historie rodiny, mezigenerační vztahy, vybalancování minulosti si vyžaduje čas. Jindy hledáme novou vizi, nové cíle. To je přirozený cyklus vztahu. Krásné je, že na tyto výzvy nejsme sami. Důležité je neztrácet z očí to, co nás spojilo a co nám dává sílu, abychom společně překonávali životní těžkosti. Vyvážené kořeny a křídla v manželském vztahu jsou také předpokladem k tomu, aby i naše děti měly pevné kořeny a zázemí a v pravý čas dokázaly rozevřít křídla a osamostatnit se, rozlétnout se k naplnění svého života, opuštění rodinného hnízda. 

Kořeny a křídla v manželství jsou neoddělitelnou součástí komplexního a krásného vztahu. Když se partnerům podaří nalézt rovnováhu mezi těmito dvěma aspekty, mohou společně růst a rozvíjet se, dosáhnout dlouhodobého a šťastného manželství, které bude pevným stromem s hlubokými kořeny a širokými křídly, která je budou vést k novým dobrodružstvím a výzvám. Manželství se tak zároveň stane oporou dětem i těm, kteří hledají podporu či stín a zázemí. 

Národní týden manželství, 12.–18.2. 2024, více viz www.tydenmanzelstvi.cz

Štítky: hodnoty, partnerský vztah, růst, sv. Valentin  
Sekce: Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články