Svatý Valentin párům drží palce

8.2.2024

Svatý Valentin párům drží palce Tradice poutí kolem svátku sv. Valentina byla v Praze na Vyšehradě obnovena díky nálezu relikviáře se světcovým ostatkem. Krásné prostory Vyšehradské kapituly hostí mladé zamilované páry, které se chtějí zamýšlet nad hlubším smyslem manželské lásky již víc než deset let.

 

Svatý Valentin podle legendy podporoval mladé dvojice, které chtěly založit rodinu, a vyzýval mladé muže, aby neopouštěli své ženy a neodcházeli do války. Mučednickou smrt si vysloužil také tím, že odmítl klanět se pohanským bohům. Byl popraven 14. února 269. Někdy bývá ztotožňován s biskupem v Terni, významným misionářem. Na jeho přímluvu docházelo k nevysvětlitelným uzdravením. Za Aureliova pronásledování byl uvězněn a mučen. Byl sťat tajně pravděpodobně roku 268. Uvádí se, že oba muži byli pohřbeni u cesty Via Flaminia vedoucí z Říma. Podle křesťanské tradice je Svatý Valentin patronem zasnoubených dvojic, šťastného sňatku, lásky, zamilovaných, mladých lidí, ale i výrobců pohlednic a blahopřání. Dnes je Valentin spíš synonymem romantiky, ale i ta se musí ve vztahu pěstovat, stejně jako přátelství, komunikace, odpuštění a radost. 

Valentinské zastavení

Duchovní obnova pro snoubence i pro všechny, kdo uvažují o manželství, probíhá v prostorách Vyšehradské kolegiátní kapituly v sobotu kolem svátku sv. Valentina od 10.00 hodin. Program tvoří přednášky, čas ke ztišení, k rozhovorům i k modlitbě. Je to čas zastavit se a být spolu, víc do hloubky přemýšlet o svém vztahu i čas popovídat si v páru. Kapacita je omezená, proto je potřeba se přihlásit viz https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/aktualni-nabidka/. 

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě je krásně prostorná, a tak jsou na poutní mši svatou od 15.30 zváni všichni, komu leží na srdci budoucnost manželství a rodiny v naší zemi. Děkovat za dar lásky a prosit o prohloubení lásky v rodinách mohou přicházet všichni, komu leží na srdci dobrá rozhodnutí při volbě životního partnera i budoucnost rodin. 

Více o Poutích ke sv. Valentinu viz https://pastorace.apha.cz/pro-rodinu/duchovni-obnovy/valentinske-zastaveni/.

Štítky: pouť, snoubenci, sv. Valentin, duchovní obnova, Vyšehrad, zamilovaní  
Sekce: Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články