Manželství nestojí na emocích

25.4.2022

Manželství nestojí na emocích Pro úspěšný manželský vztah jsou důležité tři oblasti: city, důvěra a závazek. A to stejným dílem. Někdy mezi manželi vypukne krize v rovině emocí, občas nastane krize důvěry. Závazek – věrnost manželskému slibu – posiluje city i důvěru.

Po letech soužití mohou manželé pociťovat ve vzájemném vztahu méně emocí. Příčinou může být věk nebo různé jiné okolnosti. Například pokud je manžel workholik a manželka a děti nejsou v jeho životě na prvním místě, nevěnuje jim tolik času, kolik potřebují, jejich city k manželovi a otci začínají slábnout. Když se emoce dostanou do krize, ocitne se v krizi také důvěra! V dřívějších dobách se v partnerském vztahu kladl důraz na shodu názorů, v současnosti se víc zdůrazňuje individualita a osobní důvěra.  

Důvěru je možné pěstovat

Dnešní doba je dobou nedůvěry, nejen v politice, ale i ve vztazích. Přesto je v manželství důvěra velmi důležitá. Je to jednak vlastnost osobnosti a zároveň zevšeobecněná zkušenost, kterou si neseme ze své původní rodiny. Jestli byla otevřená, nebo spíš uzavřená… Každý jsme na tom trochu jinak. Důvěru je možné pěstovat, předpokladem je otevřená a upřímná komunikace.

Skrytá nedůvěra vztah postupně ničí, protože ohrožuje naše lidství. V situaci, kdy city a důvěra začínají ochabovat, je možné obnovit své pocity a důvěru na základě závazku, který jsme dobrovolně přijali. Zdrojem důvěry se pak může stát hluboká zkušenost s Boží věrností. Bůh zůstává věrný, i když my jsme nevěrní i v drobnostech… To může a má posilovat naši důvěru v partnera!

Láska se nedá dokázat

Vyžaduje to úsilí, milovat toho druhého navzdory slábnoucím emocím a navzdory ztrátě důvěry. Mnohokrát v životě jednáme jen podle toho, co cítíme, a to je chyba. Pokud se manželství zastaví jen ve stádiu emocí a dál nepokračuje, velmi snadno se dostane do krize a rozpadne se. Proto musí dorůst do stádia pravé lásky, oddanosti a závazku. Láska se nedá dokázat, není to něco za něco.

Je samozřejmě snadné pečovat o partnera, který nám projevuje lásku a péči, který nás láskyplně objímá a váží si nás. To všechno nám opětování lásky ulehčuje. Starat se o partnera, který nám neprokazuje žádnou lásku, péči a úctu, ale naopak nám působí problémy a trápení, dělá ze soužití těžký a smutný úkol. Avšak to je pravá a nefalšovaná láska postavená na skále, a ne, jen na pocitech.

City jsou v manželství důležité. Pokud se city a fyzická přitažlivost vytratily, bude zapotřebí uzdravit skryté vnitřní zranění. Protože za našimi negativními emocemi jsou ukryté nevypořádané vztahy z dětství, které v úzkém vztahu znovu vyplouvají na povrch. Manželství nemůže být trvale postavené na pocitech a tělesném zalíbení. Musí být postavené na závazku lásky. A láska musí mít místo ve všech situacích, bez ohledu na to, jak jsou příjemné.

 Elias Vella: Výstup na horu manželství. Karmelitnáské nakl.

Autor: Vella, Elias  |  Štítky: důvěra, láska v manželství, manželský slib, pocity, vztahy, závazek  
Sekce: Život v manželství | Krize v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články