Vzpomínky fungují stejně jako kufry

16.12.2019

Vzpomínky fungují stejně jako kufry Vzpomínky nepřicházejí ze zápisníků a fotoalb – jsou uloženy v našich mozcích. Zůstávají s námi. Následují nás, kamkoli jdeme – do našeho vnitřního života, do našich vztahů a do veškeré naší komunikace. Pokud jsou dobré, budou pro nás skvělou výhodou. Jsou-li však špatné, otráví všechny naše vztahy.

Vzpomínka je myšlenka – a obě jsou v podstatě vzájemně zaměnitelné. Možnost přístupu k myšlence je důkazem, že informace je v našich myslích fyzicky uložena. To proto, že myšlenky / vzpomínky nejsou nemateriální – jsou v mozku fyzicky přítomné a okupují „mentální“ duševní prostor.

Se vzpomínkami vyplouvají na povrch původní emoce

Při vzpomínce na nějakou událost se aktivuje neuronová síť, kde je vzpomínka / myšlenka uložena, a zároveň se přepíná z podvědomé mysli do mysli vědomé. Zdaleka ovšem nejde o aktivaci pouhých obrazů nebo sled faktů – se vzpomínkami vyplouvají na povrch také původní emoce a způsoby vnímání události na základě naší zkušenosti. To je důvodem, proč mohou být vzpomínky tak mocné – jestliže na nich ulpíváme, jako bychom jistý moment prožívali stále dokola, znovu a znovu.

Naše myšlenky jsou našimi vzpomínkami – od narození až do věku, ve kterém se nyní nacházíme. Disponujeme biliony rozličných zkušeností, uložených v myšlenkových sítích naší podvědomé mysli, která umí formovat myšlenky. Přicházíme do komunikace se vším, co je v nás uloženo, ať je to dobré či zlé. Naše vzpomínky na minulost jsou často selektivní. Pokud operujeme na základě špatných zvyků (toxické myšlenky), máme tendenci upínat se k chybám a bolestivým, traumatickým událostem z naší minulosti. Toxické vzpomínky a myšlenky je ještě víc upevňují a zesilují. Samotná přítomnost a vliv těchto toxických myšlenek činí naši komunikaci jedovatou, protože způsobuje elektro-chemický chaos v mozku.

Je na čase uklidit svůj kufr

Kritické jsou právě ty myšlenky a vzpomínky, které si v sobě uchováváme. Lpění na vzpomínkách naši bolest neuzdraví – stejně tak, jako uschování fotografií do šuplíku, abychom je neměli na očích, neznamená, že jsme snímky definitivně odstranili. Bůh nám dal schopnost zvolit si myšlenky a vzpomínky, na kterých lpíme. Zamyslíme-li se nad tím, pochopíme, že se můžeme stát svým vlastním „chirurgem mysli“. Uzdravení, odpuštění, studium Bible a budování paměti nejsou pouze dobrou „duchovní“ disciplínou – jsou schopné nám fyzicky přeinstalovat mozek.

Než se upnete na nějakou toxickou myšlenku, je potřeba nejdříve uvažovat. Sledujte, jak přemýšlíte a mluvíte o sobě i o druhých. Jaká slova a emoce dominují vaší konverzaci, kterou vedete se svými spolupracovníky, přáteli a milovanými? Myšlenky (a emoce, které se na ně vážou) jsou hlavními ingrediencemi, které využíváte při budování komunikace, jež následně utváří veškeré vaše vztahy – takže odhoďte ty prohnilé, nalezněte občerstvující, životodárné zkušenosti a držte se jich.

Ženy mají tendenci pamatovat si detaily lépe, než muži. To proto, že u obou pohlaví dochází k rozdílnému způsobu ukládání vzpomínek. Muži využívají část mozku zodpovědnou za jednání v určité situaci (pravá část amygdaly), zatímco ženy využívají tu, která zodpovídá za emoční reakce (levá část amygdaly). Paměť je komplexní proces, který zahrnuje nejrůznější struktury a obvody, více viz knihy: Kdo mi vypnul mozek? a také Zapněte si mozek.

U mužů je nepravděpodobné, že budou vyjadřovat své pocity na verbální úrovni ve stejné míře, jak to činí ženy. Muži mají tendenci reagovat na vzpomínky spíš fyzicky – mohou odejít z místnosti, něčím mrštit... Umožněte jim zpracovat vzpomínku způsobem, který odpovídá jejich navržení. Pokud ji nevyřeší teď, promění se v náklad, který si s sebou ponesou do budoucna.

Ženy spojují slova s pocity do myšlenek velmi intenzivním způsobem. To je důvod, proč si pamatují každou důležitou interakci tak detailně a s tak velkou emoční jasností. Dovolte ženě probrat se všemi detaily bez toho, abyste se cítil ohroženě či neschopně. Pokud se s tím nevypořádá nyní, stane se pro ni tato záležitost břemenem, které vám dříve nebo později předloží.

„Dámy, mějte trpělivost s mužovou praktickou pamětí. Pánové, mějte trpělivost s její nabitou pamětí. Žádný z vás by si tyto odlišnosti v paměti neměl brát osobně. Jsme takto stvořeni,“ radí dr. Caroline Leaf.

Pokud si ve vzpomínkách dokážeme udělat pořádek a rozpoznáváme své toxické myšlenky a jejich vzorce, proměňujeme tím svoji komunikaci. Proto je tak důležité kultivovat v sobě zdravé myšlenky. Ty totiž vedou ke zdravé komunikaci.

Caroline Leaf: Kdo ti vypnul mozek? Vyřešení záhady on řekl / ona řekla. Universe Press. 2019.

 

Autor: Leaf, Caroline  |  Štítky: komunikace, rozdíly, vztahy, zdraví  
Sekce: Krize v manželství | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články