Na cestě přípravy k manželství

1.8.2010

Na cestě přípravy k manželství Každá známost mezi mužem a ženou prochází vývojem od prvního zalíbení až po manželství. Důležitou etapou ve vztahu je vážná známost, která těsně předchází manželství.

V tomto období si už nevybírám vhodného partnera, ale uvažuji, jestli se vezmeme nebo ne. Dochází k rozhodnutí stát se oporou partnerce/partnerovi v životě. Pro toto období je však ještě nevhodné – žití spolu v jedné domácnosti, nebo dokonce mít už sexuální styky ("manželství na zkoušku"). Negativně to omezuje svobodu rozhodování a snižuje i míru určité nutné kritičnosti vůči druhému.

K tomuto období patří i instituce zásnub. Jako každá jiná instituce umožňuje omezit určitou improvizaci v životě, dává jistotu v jednání. K zásnubám patří: ujistit partnera, že ho mám rád, a že uvažuji o společném životě s ním. Prostředí zásnub je volitelné, je jen poloveřejné (známí nebo rodiče nebo s knězem, který koná přípravu na manželství).

Ideální vztah snoubenců (tedy bez postranních úmyslů a omylů) je také realizací povolání od Boha a je důležitou etapou cesty k lidské a křesťanské zralosti. V rovině života dozrává z chlapce budoucí otec a z dívky budoucí matka. Také v oblasti víry věřící vyrůstá v člověka, který přetváří své prostředí na základě víry. Manželství má být domácí církví (tedy místem společného života věřících a Boha). Je svátostí, která zvláštním způsobem ukazuje posvátno křesťanství – pomoc a slávu Boha v nejběžnějších situacích lidského života. Vylučuje jen hřích. Je možné, aby věřící partneři do svého vztahu pozvali Ježíše Krista, jako Pána a Spasitele svojí společnou modlitbou, mohou jim i svou modlitbou pomoci ostatní věřící, jak je to v církvi běžné, a lze i svému vztahu dát ráz svátosti – jde o svátost manželství.

S přípravou na svátost manželství mohou být spojeny zásnuby. Jsou vhodným momentem na cestě přípravy k manželství podobně jako jsou skrutinia přípravou na cestě ke křtu. Snoubence tak nespojuje pouze přirozená náklonnost lásky, ale také síla Ducha svatého (Ž 127,1 – Nestaví-li dům Hospodin, lopotí se marně ti, kdo ho stavějí ...) V dalším období Duch svatý buď vztah upevňuje a pomáhá v něm dozrávat, nebo pomáhá odhalit pravdu a posílí rozhodnutí se rozejít.


Dle rukopisu P. Jana Rajlicha, OP.

Autor: Railich, Jan  |  Štítky: manželství - příprava, vážná známost, zásnuby  
Sekce: Zásnuby   |   Tisk   |   Poslat článek známému