Žehnání při zásnubách

1.8.2008

Žehnání při zásnubách Křesťanské zásnuby jsou pro obě rodiny význačnou událostí, a proto je vhodné slavit je určitým obřadem a společnou modlitbou. Tím se snoubencům vyprošuje Boží požehnání, aby ve svůj čas zdárně završili to, co nyní začínají.

Toto slavení je třeba přizpůsobit konkrétním okolnostem.

Při zásnubách v úzkém kruhu dvou rodin je vhodné, aby obřadu předsedal jeden z rodičů. Pokud je přítomen kněz či jáhen, je lépe, aby předsedal on; přítomným však musí být zřejmé, že se tu nejedná o uzavírání manželství.

Tohoto obřadu mohou užít jak rodiče, tak kněz, jáhen nebo jiný laik. Je třeba zachovat hlavní prvky a strukturu obřadu, jednotlivé části se mohou přizpůsobit konkrétním okolnostem.

Obřadu lze použít i tehdy, když se snoubenci scházejí ke katechetické přípravě na manželství. Zásnuby nebo samostatné žehnání snoubencům se však nikdy nemají spojovat se slavením mše.

Úvodní obřady

Rodina se shromáždí. Pokud předsedá kněz či jáhen, po znamení kříže pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, především slovy vzatými z Písma svatého: 
Milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista, který nás tak miloval, že se za nás vydal, ať je s vámi se všemi.

Všichni odpoví:
I s tebou.

Pokud předsedá laik, po znamení kříže pozdraví přítomné:
Bratři a sestry, chvalme našeho Pána Ježíše Krista,
neboť on nám dal příklad obětavé lásky.

Všichni odpoví:
Amen.

Předsedající osloví přítomné těmito nebo podobný slovy, aby je připravil k přijetí požehnání:
Víme, že všichni vždy a všude potřebujeme Boží milost a nikdo z nás nepochybuje, že tuto milost nutně potřebují také věřící, kteří se chystají založit svou rodinu. Vyprošujme proto oběma našim snoubencům (N a N) Boží požehnání, aby si jeden druhého stále více vážili, opravdu upřímně se milovali a vzájemným porozuměním a společnou modlitbou dozrávali v čistotě k svátosti manželství.

Čtení Božího slova
 
Jeden z přítomných nebo předsedající sám přečte úryvek z Písma svatého.

(Vybrané texty naleznete na tomto odkaze.)

Prosby

Následují společné prosby. Před žehnací modlitbou si podle místních zvyklostí snoubenci mohou dát najevo svůj příslib, např. výměnou prstenů či jiných darů.

Prsteny nebo jiné zásnubní dary mohou být požehnány takto:
Co jste si na znamení vzájemné lásky předali, ať vám stále připomíná,
že se připravujete na společný život v manželství.

Odpověď:
Amen.

Žehnací modlitba

Předsedající pronese žehnací modlitbu se sepjatýma rukama; předsedá-li kněz či jáhen, s rozpjatýma rukama:
Chválíme tě, Bože, a děkujeme ti,
že ve své prozřetelnosti voláš N a N,
aby se vzájemně milovali,
a že jim k tomu dáváš svou milost.
Prosíme tě, posilni jejich srdce,
aby vytrvali ve víře,
aby se ti ve všem líbili
a šťastně dosáhli uzavření svátostného manželství.
Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď:
Amen.

Nebo pokud předsedá kněz či jáhen:
Pane Bože, prameni veškeré lásky,
Tvá prozřetelnost vedla tyto mladé lidi,
aby se jejich životy setkaly.
Dopřej laskavě těm,
kdo se připravují na svátostné manželství
a vyprošují si od tebe milost,
aby se podporováni tvým božským požehnáním
stále lépe poznávali a více ctili
a navzájem se upřímně milovali.
Skrze Krista, našeho Pána.

Odpověď:
Amen.

Zakončení obřadu

Předsedající zakončí obřad slovy:
Bůh lásky a pokoje
ať ve vás přebývá,
ať řídí vaše kroky
a upevňuje vaše srdce ve své lásce.

Všichni odpovídají:
Amen.

Obřad je vhodné zakončit zpěvem.


Svatební obřady. Kostelní Vydří 2007. Zveřejněno s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství.

Štítky: liturgie, manželství - příprava, svatební obřady, zásnuby, žehnání  
Sekce: Zásnuby   |   Tisk   |   Poslat článek známému