Manželská spiritualita

Největším nepřítelem křesťanství je víra v budoucí život. A to je i největší nepřítel manželství: Budoucí život, který bude velkou manželskou dovolenou! „Konečně navěky vdovcem!“ Začněte s věčným životem hned! Nečekejte! Je to strašné čekat na budoucí život. Luis Evely
Modlitba manželů – P. Vojtěch Kodet

Modlitba manželů – P. Vojtěch Kodet

Pane Ježíši, děkujeme Ti jeden za druhého a za dar vzájemné lásky, úcty a věrnosti. Děkujeme Ti za vše, co jsi nám již daroval, a důvěřujeme Ti, že nám nikdy nepřestaneš pomáhat svou milostí.
více

Štítky: manželé, modlitba, spiritualita   Sekce: Manželská spiritualita   (1.12.2013)

Papež František (nejen) manželům v Assisi

Nejdůležitější věcí je putovat společně, spolupracovat, vzájemně si pomáhat, prosit o prominutí, uznávat vlastní chyby a prosit o odpuštění, ale také přijímat omluvy druhých a promíjet, to je velmi důležité!
více

Štítky: novomanželé, odpuštění, smíření, spiritualita   Sekce: Manželská spiritualita, Texty papeže Františka   (7.10.2013)

Manželské okénko s Luisem Evelym

Manželské okénko s Luisem Evelym

podle jeho knihy Láska a manželství

více

Štítky: láska, otcovství, postavení ženy, smysl života, spiritualita, věrnost   Sekce: Manželská spiritualita   (11.9.2013)

Sdílet svůj duchovní život

Sdílet svůj duchovní život

Pro manžele znamená bez pochyby velkou pomoc, když prožívají stejnou spiritualitu. Zvlášť když je praktikování náboženství u obou z nich založené na objevování nekonečné Boží Lásky.
více

Štítky: Boží láska, ideál, obtíže v manželství, partnerský vztah, spiritualita   Sekce: Manželská spiritualita   (23.2.2012)

Netroufl bych si nahlas se modlit v přítomnosti svého partnera

Netroufl bych si nahlas se modlit v přítomnosti svého partnera

Šťastní jsou ti manželé, kteří si opravdu uvědomí a pochopí, že jejich štěstí je Božím darem, kteří spolu mohou na kolenou děkovat nejen za lásku, která byla vložena do jejich srdcí, a za děti, které jim Bůh dal, nebo za všechny životní radosti, ale také za příznivý vývoj jejich manželství, který jim Bůh díky této tvrdé škole vzájemného porozumění umožnil.
více

Štítky: komunikace, modlitba, spiritualita, strach, víra   Sekce: Manželská spiritualita   (2.8.2011)

Modlitba Williama a Kate

Modlitba Williama a Kate

Bože, Otče, děkujeme ti za naše rodiny; za lásku, kterou sdílíme, a za radost z manželství.
více

Štítky: modlitba, radost z manželství, spiritualita   Sekce: Manželská spiritualita, Povzbuzení   (6.5.2011)

Modlitba zamilovaných

Modlitba zamilovaných

Jednou z možností, co udělat pro vlastní manželství je – pomodlit se tuto modlitbu:
více

Štítky: manželé, modlitba, spiritualita, zamilovaní   Sekce: Manželská spiritualita   (11.2.2010)

Jsem který jsem, jsem která jsem

Jsem který jsem, jsem která jsem

To jsem právě já a nikdo jiný. Já, Marie Nováková, já, František Vomáčka. Nikdo jiný takový na světě nebyl, není a nebude. Já jsem naprosto jedinečná, originální, můj manžel je naprosto jedinečný, originální. Ef 1 ,4: „V Kristu nás již před stvořením světa vyvolil..."
více

Štítky: originalita, rozdíly, sexualita, slib, spiritualita   Sekce: Manželská spiritualita   (4.8.2009)

Řeč těla je jazykem lásky

Řeč těla je jazykem lásky

Lidské tělo je jediným prostředkem komunikace člověka, jediným „jazykem“, který má k dispozici, a to především „jazykem lásky“. Mluvíme nejen konkrétními slovy (jejichž vznik a předávání jsou ostatně také umožněny tělesnými orgány!), ale stejně tak i gesty, která jsou naším vyjádřením, námi samotnými.
více

Štítky: gesta, sexualita, spiritualita, tělo   Sekce: Manželská spiritualita, Sexualita v manželství   (2.10.2008)

Na scéně velkého divadla světa

Na scéně velkého divadla světa

Když se člověk pokouší odpovědět na otázku po své podstatě, smyslu či spáse, musí především uvažovat dramatický charakter své přirozenosti.
více

Štítky: muž, plodnost, rozdílnost, sexualita, spiritualita, žena   Sekce: Manželská spiritualita   (30.9.2008)

Antropologický základ manželství a rodiny

Manželství a rodina nejsou ve skutečnosti náhodnou sociologickou konstrukcí, ovoce zvláštních historických a ekonomických situací. Naopak: otázka správného vztahu mezi mužem a ženou má svoje kořeny v nejhlubší podstatě lidského bytí a může nalézt svoji odpověď pouze jen když vyjde odtud. Nemůže být oddělena stará a stále nová otázka člověka o sobě samém: Kdo jsem? Co je člověk?
více

Štítky: antropologie, Boží obraz, dokumenty - církevní, rodina, spiritualita, stvoření   Sekce: Antropologie manželství, Manželská spiritualita   (24.9.2008)

Typická nebezpečí u křesťanů

Typická nebezpečí u křesťanů

Ačkoli lze všechny běžné duchovní rady považovat za užitečné a v zásadě v manželství za použitelné, je třeba také upozornit na některá typická nebezpečí, která mohou u křesťanů nastat.
více

Štítky: hřích, manželství – etapy, spiritualita, zákonitosti v manželství, zátěžové situace   Sekce: Krize v manželství, Manželská spiritualita   (15.8.2008)