Cvičte se ve vděčnosti

15.12.2022

Cvičte se ve vděčnosti V rámci křesťanské tradice a jiných náboženství bylo poděkování vždy důležitým prvkem běžného chodu dne. Zaměření na vděčnost se v posledních letech znovu objevilo, tentokrát spíše v oblasti pozitivní psychologie. Má se za to, že lze najít důkazy toho, že člověk je zcela jednoduše šťastnější, pokud bude prokazovat vděk obecně i vůči druhým.

Rád bych poukázal na to, co můžeme udělat v oblasti péče o vztah, a s tímto předsevzetím si pojďme uvědomit další funkci vděčnosti. Jen se nad tím zkuste zamyslet: Co ve vás vyvolá, pokud vám váš muž či žena poděkuje? Co ve vás vyvolá dojem, že vaše činy ten, koho milujete, skutečně ocenil? Ve většině případů v nás partnerův projev vděku vyvolá pocit, že pro něj máme význam a hodnotu.

Používáním sval vděčnosti naroste

Někteří lidé cvičí na hudební nástroj, učí se cizí jazyk či dělají nějaký sport a snaží se zlepšit. Zlepšujeme své schopnosti cvičením a tréninkem a můžeme se zlepšit i v dovednosti ocenit svého partnera a vztah. Čím víc budeme cvičit a používat sval vděčnosti, a to v myšlenkách i činech, tím víc naroste.

Žijeme v kultuře, která vděčnosti živnou půdu moc nepřipravuje. Říká se, že jsme každý svého štěstí strůjcem, a když se nám něco podaří, je to naše vlastní zásluha. Nijak často nás nikdo nepovzbuzuje, abychom vyjadřovali díky za život a štěstí, ačkoli by se jednalo o sympatický a pokorný krok. Za většinu věcí dlužíme někomu poděkování. Bez rodičů bychom nebyli na světě, a kdyby nám nikdo neposkytl jídlo, nepřežili bychom. Bez někoho, kdo nás má rád, bychom neměli rádi ani sebe samotné. Co by asi mělo za následek, kdybychom si navzájem něco z toho připomínali častěji? Možná bychom pochopili, jak privilegovaní jsme a jaké máme štěstí. Kromě toho by to v nás mohlo vyvolat pocit vděčnosti za partnerův podíl na partnerském vztahu a za to, jaký náš partner je. Jen si pomyslete:

  • Jak je vlastně neuvěřitelné, že existuje někdo, kdo chce žít zrovna se mnou – a to dokonce každičký den.
  • Jak je vlastně úžasné, že existuje někdo, kdo vydrží mé zlozvyky.
  • Jak je krásné, že existuje někdo, kdo chce, abych se měl/a hezky.

Někdy svou ženu můžu považovat za samozřejmost. Prostě se mnou je. Na to už jsem si přece zvykl. Proto na mě silně působí slova spisovatele Gudmunda Raska Pedersena: „To, co je nám nejblíže a z čeho a čím ve skutečnosti žijeme, nejčastěji přehlížíme. Jsou to každodenní návyky, domácí krajina, tvář druhého člověka.“ Pomáhá mi občas se zastavit a zamyslet se nad tím, jaké mám štěstí a jak úžasné ve skutečnosti je, že si moje žena vybrala právě mě. Pomáhá mi pomyšlení, jaké mám štěstí, že jsem vážně potkal někoho, s kým i já mám chuť strávit život.

Změňte úhel pohledu

Můžete namítnout, že změnit úhel pohledu na věc a být vděčný není tak snadné v případě, že jste skutečně nespokojení. Nahlédneme-li však slovo úhel pohledu a analyzujeme ho z jazykového hlediska, zjistíme, že to znamená, že něco nahlížíme z určitého bodu. Doslova toto slovní spojení znamená, že se vlastně můžeme posunout a získat tím nový úhel pohledu. Třebaže to zní jako slovíčkaření, je skutečně možné se v partnerském vztahu pohnout k jinému úhlu pohledu – a to doslovně i přeneseně. Posuneme-li se mentálně, můžeme znovu objevit pozitivní stránky druhého člověka, které běžně nevidíme.

Rád bych polemizoval o tvrzení, že negativní popis partnera či vztahu je tzv. pravá skutečnost a zaměřování se na pozitiva je manipulací skutečnosti. Velmi negativní postoj vůči druhému či vztahu naopak může být zploštělým a jednostranným popisem reality. Brát v potaz také pozitiva, vzpomínat na hezké zážitky a probouzet v sobě vděčnost může být způsobem, jak vytvořit realističtější a pestřejší obraz skutečnosti. Často tíhneme k soustředění se na chyby a nedostatky, takže pokud budeme chtít celistvější a objektivnější pohled na vztah, je zvlášť důležité začít se na věci dívat odlišně. Podstatné bude aktivně si zvolit takový pohled na věc, který bude mít na partnerský vztah pozitivní dopad. Můžeme se zamyslet nad následujícím:

  • Do jaké míry si připomínám pozitiva na našem vztahu?
  • Jakých dobrých stránek si na svém partnerovi zapomínám vážit?

Mattias Stoelen Due: Pečujte o svůj vztah… dokud se ještě máte rádi. Portál, 2018.

Štítky: komunikacepocitypotřebyvděčnost

Autor: Stoelen Due, Mattias  |  Štítky: komunikace, pocity, potřeby, vděčnost  
Sekce: Úcta | Život v manželství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články