Vděčnost je klíčem k plnosti života

25.4.2024

Vděčnost je klíčem k plnosti života „Pokud umíme vyjádřit a přijmout vděčnost, dává nám to nesmírnou energii, s níž můžeme usilovat o změny,“ píše Marshall B. Rosenberg v knize Co, řeknete, změní váš svět. Ilustruje v ní, jak funguje koncept nenásilné komunikace. Povzbuzuje k navázání kontaktu se sebou a s ostatními lidmi, který umožňuje nastolit porozumění a ochotu si vzájemně dávat.

Bohužel se velmi často soustřeďujeme hlavně na to, co je potřeba udělat, a tak v sobě nemáme prostor pro vděčnost a slavení. S usilováním o změnu souvisí velké zaujetí pro to, jak je svět špatný, Přitom je mnohem lepší neustále si připomínat hezké stránky života. Napomáhá tomu často se zastavit a být vděčný za všechno, co podporuje naši snahu.

        Vděčnost je klíčem k plnosti života. To, co už máme, mění v dostatek. Odmítnutí mění v přijetí, chaos mění v řád, zmatení mění ve srozumitelnost. Z jídla může udělat hostinu, z domu domov, z cizího člověka přítele. Vděčnost dává smysl naší minulosti, přináší mír naší současnosti a dává vizi zítřku.   Melodie Beattiová

Pochvaly a poklony jsou jako škodlivé odsudky

Překvapivý a nezvyklý je Rosenbergův přístup k pochvalám. V rámci nenásilné komunikace se totiž nedoporučuje partnera chválit a skládat mu poklony. Protože se de facto jedná o moralizující soudy. Jestliže používáme hodnotící slova pro chválu a poklony, je to stejná forma jazyka, jako když někomu říkáme, že je nepříjemný, hloupý nebo sobecký. Pozitivní soudy jsou stejně odlidšťující jako negativní soudy. "Odměňovat někoho pozitivní zpětnou vazbou je zhoubné a ponižující," tvrdí Rosenberg a vychází při tom ze své čtyřicetileté praxe s konceptem Nenásilné komunikace.

Děti většinou pracují usilovněji, když je chválíme…, ale jen velmi krátce. Jakmile vycítí, že vděčnost nejde od srdce, že je to jen snaha přimět je, aby podaly výkon, vycítí manipulaci a jejich výkonnost klesne. Odměna je stejně nebezpečná jako trest a skrývá v sobě stejné násilí. Trest i chvála jsou prostředky jak ovládnout druhé. Při nenásilné komunikaci jde o to s lidmi spolupracovat a ne je ovládnout.

Jak vyjádřit vděčnost nenásilně

Jak tedy v nenásilné komunikaci vyjádřit vděčnost? Chválou a poklonami to nevyjádříme přesně. Nejdůležitější ze všeho je náš záměr: oslavit život a nic jiného. Nejde nám o to druhého člověka odměnit. Chceme, aby věděl, že svým životem obohatil náš život. Chceme-li jasně vyjádřit, jak je náš život obohacený, musíme druhému říci tři věci: 

  1. Kterým svým činem nám obohatil život.
  2. Jaký z toho máme pocit a co cítíme v souvislosti s tím, co udělal.
  3. Jaké naše potřeby svým jednáním naplnil.

Je to velký rozdíl, když partner slyší tři zmíněné informace anebo když mu řekneme, jaký je. Když vám někdo říká jaký jste, má to nulovou informační hodnotu.

Jak přijímat vděčnost

     Buďme vděční lidem, díky nimž jsme šťastní. Jsou to kouzelní zahradníci, pod jejichž rukama rozkvétá naše duše. Marcel Proust

Pro většinu lidí je obtížné přijímat vděčnost, protože byli vychováni v tom, že mají být skromní a moc si o sobě nemyslet. Přijímat vděčnost je velmi těžké. Jak často se nám dostane odpovědi: „Ale to nic není… To nestojí za řeč…“. Proč je tak těžké přijmout vděčnost? Nevěděl jsem, že si zasloužím vděk. Představa, že o věci se musím přičinit, že si je musím zasloužit, je hrozná.

Jindy lidé říkají: „A co je špatného na tom, že jsme skromní?“ „Záleží na tom, co myslíte tou skromností. Jsou různé druhy skromnosti. Jeden z nich je nešťastný, protože nás připravuje o možnost vidět naši sílu a krásu,“ píše Rosenberg. Jako nejdůležitější důvod, proč je pro člověka obtížné přijímat vděčnost uvádí: "Nejvíc nás děsí naše světlo, nikoli naše temnota."

Bohužel jsme byli dlouhá léta vychováváni ve světě moralizujících soudů, trestající spravedlnosti, odměn a „zásluh“. Jazyk odsudků jsme přijali za vlastní a je pro nás těžké zůstat ve spojení s naší vnitřní krásou, která existuje v rámci toho všeho. Nenásilná komunikace nám ukazuje, jak najít odvahu a postavit se čelem k síle a kráse, která je v každém z nás.

Zdroj: Marshall B Rosenberg: Co řeknete, změní váš svět

Autor: Rosenberg, Marshall B.  |  Štítky: komunikace, pocity, potřeby, vděčnost  
Sekce: Úcta | Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články