Emoce v manželské komunikaci

29.7.2021

Emoce v manželské komunikaci Svoje dlouholeté zkušenosti s doprovázením manželských párů a rodin zachytil psycholog a terapeut Josef Zeman v přednášce o dilematech v partnerském vztahu. Zápis přednášky sice neobsahuje příklady z praxe, které uváděl, přesto jeho sdělení může být pomocí na cestě k dobrému partnerskému vztahu.

Dilema 8.: Jak moc je nutné, možné nebo potřebné brát doslova, co druhý říká?

 

Manželská komunikace má jednu zvláštnost. Podstatně více se v ní vyjadřují, přímo derou do popředí, emoční doprovody vztahových zážitků. Tím vzniká oproti jiným komunikačním kontextům jakési specifické napětí, které je funkční a zvládané v páru souznějícím, ale zneklidňující a explozivní v páru konfliktním.

Prakticky se to projevuje tak, že emoční doprovod často dramatizuje manželskou komunikaci. Cílem této dramatizace většinou není sdělit informaci, ale vyjádřit emoci nespokojenosti, strádání, ohrožení nebo naopak emoci nadšení a spokojenosti. Protistrana by měla reagovat na emoci, nikoli na slova, která jsou jejím nosičem. Tedy reagovat nabídkou přijetí emoce, nebo zmírněním emoce, nebo zmírňujícím odmítnutím emoce apod.

Znamená to položit těžiště úsilí do emoční adekvátnosti odpovědi, nikoli do logiky sdělení. Schopnost takto reagovat je podstatnou součástí určitého individuálního nadání pro vztahový život. Někdo to umí od počátku lépe, někdo hůře. Jde však o schopnost trénovatelnou, ve značném procentu manželství se ji daří zlepšovat.

Odpověď: Brát doslova co druhý říká je možné prakticky pouze ve zcela emočně klidných situacích a to ještě s náležitou opatrností. V situacích emočně vypjatějších je vždy žádoucí reagovat adekvátně, tedy pokud možno pozitivně na význam doprovodné emoce, a ne na vyslovená slova. Zvláště při retrospektivě je to přímo naléhavé. Moje reakce na emoce v komunikaci partnera by měly být vždy předmětem mého kritického zvažování, nejlépe rovnou předmětem důkladného zpytování svědomí.

Další dilemata  najdete v souvisejících článcích

PhDr. Josef Zeman, CSc., autor je psycholog a psychoterapeut. Od r. 1991 vedl církevní Manželskou a rodinnou poradnu Bethesda v Brně. 

Autor: Zeman, Josef  |  Štítky: komunikace, manželé, vztahy  
Sekce: Krize v manželství | Čas známosti   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články