Přátelství je jako šňůra perel

14.8.2023

Přátelství je jako šňůra perel Velká většina štěstí, které v životě prožijeme, nepramení ze zamilovanosti ani z profesních úspěchů, ale z kvalitních přátelských vztahů. Přitom manželství je největším přátelstvím. Zkušenosti švédských terapeutů ukazují, že přátelství se posiluje opakovaným sdílením okamžiků kontaktu – podle nich jsou to „perly“.

Přátelství je pro mnohé něčím běžným až tak, že moc nepřemýšlíme o tom, co to vlastně je. Podle rozsáhlého výzkumu Mary Parlee 40 000 čtenářů časopisu Psychology Today odpovídalo na otázky: Co hledají v blízkém přátelství a co očekávají. Nejčastější odpovědi byly: Důvěra, upřímnost, přijetí, loajalita, důvěrnost, vřelost, náklonnost, ohledy, podpora.

Pocit hlubšího spojení můžeme zažít kdykoli se setkáme s ostatními lidmi, sdílíme pozitivní emoce, cítíme, že si navzájem přejeme všechno dobré a také synchronizujeme své chování a svá těla. Přátelství se vyvíjí v průběhu času a vyžaduje určitou formu kontinuity. S přáteli si vytváříme společné zážitky a vzpomínky. Vlastní vtipy a vlastní žargon. Naši přátelé se naučili, co potřebujeme slyšet, když jsme smutní, a co slyšet nepotřebujeme, když jsme nevrlí.

Přátelský vztah by se dal přirovnat ke šňůře perel. Jednotlivé perly jsou okamžiky spojení a nit, na kterou se navlékají, je náš prožitek dlouhotrvajícího vztahu.

Co přátelství posiluje?
  • Společně strávený čas přátelství nezaručí. Záleží na tom, jestli jsme duchem přítomní a jakým způsobem spolu komunikujeme. Opakovaně se chceme stýkat s lidmi s nimiž se cítíme uvolnění a spokojení. Společné vzpomínky v nás vyvolávají pocit sounáležitosti. Přátelství se může prohloubit jenom pokud se budeme aktivně setkávat.
  • Pozitivita – je nejvýraznější charakteristikou blízkého vztahu. Blízcí přátelé si projevují vděčnost, umí jeden druhého rozesmát a společně se věnují činnostem, které je baví. Vzájemnou náklonnost zvyšuje sdílení pozitivních zážitků: koncert, výlet, dobré jídlo.
  • Podobnost – přitahují nás lidé se stejným nastavením, jako je životní styl, zájmy, hodnoty. Pocit, že fungujeme na stejné vlnové délce, je pro přátelství klíčový. Otázkou je, zda se nám podaří najít podobnosti i tehdy, když je nevidíme hned. Trávení času s někým, kdo je jiný než vy, vás může obohatit o nové způsoby, jak žít a přemýšlet a poskytne příležitost naučit se nové věci a objevit v sobě stránky, o nichž jsme netušili, že existují.
  • Reciprocita – v dlouhodobém přátelství by měla existovat rovnováha mezi dáváním a braním. Nejde jen o hmotné dary, ale i o služby a psychologickou podporu. Záleží hlavně na tom, aby obě strany měly pocit, že výměna je v dlouhodobém časovém horizontu spravedlivá. Přátelství málokdy zůstává nevyrovnané delší dobu. I to, že dokážeme nabízenou věc upřímně přijmout, lze vnímat jako svého druhu dar.
  • Loajalita – nejvíce důvěřujeme těm přátelům, kteří nám dokážou dát najevo, že jim na nás záleží. Pokud někdo poruší dohodu, naruší tím důvěru a způsobí, že se začneme cítit odstrčení a nedůležití. Zásadní je, abychom cítili, že na nás našim přátelům doopravdy záleží, že jsou ochotní nám pomoci, a pokud je to nutné, třeba se pro nás i obětovat.
Jak vznikají perly kontaktu

To, jak blízcí si lidé připadají, je ovlivněno mírou vzájemné otevřenosti a zranitelnosti. Její součástí je mimo jiné sdílení osobních zkušeností, myšlenek a pocitů. Pro trvalá přátelství je charakteristická pozitivita, vzájemná podobnost, reciprocita a věrnost. Další podstatnou přísadou je i společné trávení času. Hlubší kontakt vznikne pouze za předpokladu, že najdeme odvahu se otevřít, ukázat svou zranitelnost a vzápětí se setkáme s reakcí, kterou budeme vnímat jako chápavou, přijímající a laskavou. Pokud se to podaří, snáze se uvolníme, ubereme na ostražitosti, a ještě více se otevřeme. Otevřenost a důvěra jsou vzájemně propojené a závislé. Čím více a častěji se lidé vzájemně otvírají jeden druhému a setkávají se s vstřícnou a chápavou reakcí, tím blíž k sobě navzájem se cítí.

Doporučení, cvičení a hry pro oživení přátelství najdete v hnize:

Frida Bern Andersson, Daniel Ek, Pär Flodin: Ať žije přátelství! Jak posílit a upevnit přátelské vztahy. Nakladatelství Portál.

Štítky: důvěra, přátelství, přijetí, upřímnost, věrnost  
Sekce: Čas známosti | Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články