Nejoblíbenější příběh lásky je zahradnický

26.9.2022

Nejoblíbenější příběh lásky je zahradnický V zahradnickém příběhu si partneři uvědomují, že vztah je potřeba neustále vyživovat a pečovat o něj podobně jako o květiny na zahradě. Proto neberou nic jako samozřejmost a dělají, co je v jejich silách, aby vztah vzkvétal a přežil nejrůznější protivenství, která život nevyhnutelně přináší.

Na vztah se pohlíží jako na zahradu, o kterou je třeba neustále pečovat. Partneři jsou přesvědčeni, že jejich vztah bude prosperovat pouze tehdy, budou-li ho zalévat, poskytovat mu dost slunce a nikdy ho nenechají zarůst plevelem nebo umořit škůdci. Zahradnické příběhy mají obvykle dobrou prognózu, protože lidem i věcem se lépe daří, když se o ně pečuje.

Přesvědčení „zahradníků“
  • Dobrého vztahu lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li mu lidé ochotni věnovat čas a péči.
  • Myslím si, že vztah, o který se nepečuje, nevydrží.
  • Tajemstvím úspěšného vztahu je péče, kterou partneři jeden druhému a své lásce věnují.
  • Podle mého žádná láska nepřetrvá bez neustálé péče a udržování.
  • Vztah mezi dvěma lidmi je jako křehká květina – pokud se o ni někdo nestará, uhyne.
  • Je důležité, abych o svůj partnerský vztah dobře pečoval a vyživoval ho.
  • Do partnerského vztahu investuji hodně úsilí a péče.

Zahradnické příběhy většinou dobře fungují, protože vztahy skutečně potřebují péči a pozornost, a tu jim „zahradníci“ jsou ochotní věnovat. Je zvlášť pravděpodobné, že vztah získá srdečný charakter tam, kde jsou partneři zároveň nejlepšími přáteli. Ač se v tomto vztahu může něčeho nedostávat v oblasti vášně, partnerům je to bohatě vynahrazeno jeho trvalostí.

Partneři fungují jako dvojice zahradníků, kteří společně udržují květinovou zahradu. Někdy jeden z partnerů chápe sebe víc jako zahradníka a toho druhého jako květinu ve své zahradě. Ale nejde o tak majetnický vztah, jako u sběratele a předmětu ve sběratelském příběhu lásky…

 Je důležité taky odpočívat a kochat se pěknou zahradou

Největší výhodou je vědomí partnerů, že vztah potřebuje péči. Žádný jiný příběh neobsahuje takovou míru pozornosti, jakou najdeme v příběhu zahradnickém.

Potenciální nevýhoda spočívá v nebezpečí, že se postupem času ze vztahu vytratí spontaneita, nebo dokonce nastoupí nuda. Ani lidé v zahradnickém příběhu nejsou imunní vůči lákadlům mimomanželského vztahu. Druhé potenciální riziko představuje hrozba zahlcení – může se stát, že pozornost překročí zdravou mez a někoho z partnerů začne dusit. Podobně jako je možné přelít květinu, může se to stát i se vztahem. Je proto potřeba vnímat, kdy je lepší nechat věci plynout a dovolit přírodě, aby se o zahradu starala přirozené, podle svého. Není nutné neustále něco řešit, je důležité taky odpočívat od pletí a kochat se pěknou zahradou.

Robert J. Sternberg: Láska je příběh. Nová teorie vztahů. Portál.

Autor: Sternberg, Robert J.  |  Štítky: láska v manželství, partnerský vztah, přátelství, růst, odpovědnost  
Sekce: Povzbuzení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články