Modlitba rodičů

15.9.2017

Modlitba rodičů Jak děti postupně dospívají, je potřeba mnohem víc mluvit o nich s Bohem, než s nimi o Bohu. Proto jsme se před lety domluvili, že se na úplný závěr setkání našeho manželského společenství budeme modlit za naše děti. Nejprve jsme se několik roků modlili Modlitbu rodičů, pak jsme ji prostřídali Rodičovským požehnáním a v současnosti se modlíme vlastní modlitbu za děti i za vnoučata.

A jak to probíhá prakticky? Modlitby máme namnožené do páru. Na závěr setkání hostitelé zavelí a začnou, ostatní se přidají. Modlíme se ve stoje. V místě, kde je možné přidat jména patronů postupně jeden z rodiny vyjmenuje křestní patrony svých dětí a pokračuje další, po směru hodinových ručiček :-) Na závěr dodáme ... a všichni svatí.... a modlitba spěje k závěru. Modlíme se věrně a vytrvale a myslím, že plody jsou vidět.

Modlitba rodičů 

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí.

Stvořil jsi je ke svému obrazu a křtem jsi je přijal za své.

Jsou to tvoje děti a mají i tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony.

Prosíme, Pane, žehnej jim.

Ochraňuj je v nebezpečí života a v pokušení.

Uchovej jim pravou víru.

Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele.

Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohly oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle.

Nám pak, Nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a srdečnou dobrotou.

Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti.

Kéž jednou můžeme říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil.

Svatá Maria, Matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť Jsi také jejich matka. Buď jim, Královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky.

Svatý Jene Bosko, svatý Dominiku Savio, svatý… (jména patronů našich dětí) ... a všichni svatí, pomáhejte nám a přimlouvejte se za naše děti. Amen.

 

Rodičovské požehnání

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na naše děti a vnoučata a požehnej jim. Prosíme tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou. Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. Přikryj je svou krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy. Uzdrav svou láskou všechny citová zranění v jejich srdci. Osvoboď je od všech vlivů Zlého. Ochraňuj je na cestách.

Pane Ježíši, ve tvém jménu jim žehnáme a vyprošujeme pokoj duše, čistotu srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků. Žehnáme jim, aby dostali lásku, radost, pokoj, životní moudrost, chuť k modlitbě a k plnění svých povinností, srdce plné lásky k tobě a k lidem. Chraň je v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu a nemravností. Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život. Žehnáme jim ve Tvém jménu, aby byli zdraví duchovně, duševně i tělesně, aby přišli do nebes s celou naší rodinou. Pane Ježíši, děkujeme ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš. Požehnej i nám, abychom se k nim chovali s tvou trpělivostí, moudrostí a láskou.

Pane Ježíši, ta miluješ naše děti více než my. Věříme, že cokoliv se s nimi stane, ty o tom víš. Důvěřujeme ti, odevzdáváme ti je, abys ty mohl konat v jejich životě – ne podle naší představy, ale podle své moudrosti a lásky. Amen.

 

Modlitba za děti a vnoučata

Pane, víme, že jsi laskavý. Prosíme, aby se naše děti každým dnem učily více tě milovat a aby se ve svém životě těšily z tvé přízně. Ať nacházejí lásku a přijetí kamkoliv půjdou.

Děkujeme ti, že na ně dohlížíš a chráníš je od zlého. Obklop je svými anděly na všech jejich cestách. Odveď je daleko od každého nebezpečí a od všech plánů zlého, kterými by jim chtěl uškodit.

Ať je v nich Duch pravdy jako ukazatel, který je vždy povede k tomu, co je pravdivé a správné.

Prosíme, aby si pamatovaly, že ty jsi s nimi všude, stále je podporuješ a posiluješ. Nepřestávej je, Pane, učit své lásce. Dej jim pevnou víru a jistotu, že v tobě mohou nalézt útočiště.

Svatý… (jména patronů našich dětí) … a všichni svatí, pomáhejte nám a přimlouvejte se za nás, naše děti a vnoučata. Amen

Štítky: děti, modlitba, rodiče  
Sekce: Zkušenosti a inspirace | Manželská spiritualita | Manželská společenství | Rodina s dětmi   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články