S čím se společenství potýkají

20.7.2018

S čím se společenství potýkají Výsledky dotazníkové akce, která si kladla za cíl shromáždit zkušenosti a potřeby manželských společenství, stojí za pozornost. Dotazník k 31. 8. 2017 vyplnilo šestnáct společenství. Pět trvá víc než dvacet let, sedm má zkušenost deseti až dvacetiletou a čtyři společenství jsou začínající, manželské páry se scházejí dva až čtyři roky.

Společně vyladit potřeby a představy jednotlivých párů není snadné. Proto se ve společenství průběžně hledá, jak řešit organizační otázky setkávání, ale i otázky osobnostní povahy. Začínající společenství víc řeší otázky organizační a časové. Průběžnou otázkou zůstává příprava témat a hlídání dětí. Bolestí je malá otevřenost členů a neochota jít do hloubky. 

Termíny setkání

Hledání jak sladit volné večery, nemoci dětí... společenství postupně dospívají k tomu, že je potřeba termín pevně stanovit.

Místo setkání

Setkání jinde než po domácnostech se moc neosvědčilo, setkání byla méně osobní, lidé víc chyběli, vynechávali...

Náplň večera

 Hledání témat zaměstnává většinu společenství, na přípravu chybí čas a síla. 

Průběh večera

 Kolik času věnovat duchovnímu programu a kolik prostému sdílení, to je dilema, které řeší v každém společenství.

Rozsah pohoštění

Předmětem hledání bývá i způsob pohoštění, aby se setkání nezvrtlo v předhánění se, kdo co dobrého připraví a občerstvení se tak nestalo pro někoho zátěží a překážkou…

Hlídání dětí 

Rodiny s malými dětmi často nemají hlídání, proto se scházejí spíš jednou měsíčně. V jednom společenství naopak zavedli setkání jednou za 14 dnů, aby se mohli partneři vystřídat. Pokud sehnali hlídání, byli oba a ti, u koho se setkání konalo také. Kromě toho se potkávali společně na výletech a s dětmi na procházce… Děti postupně odrostly a problém s hlídáním vymizel, ale čtrnáctidenní interval setkávání zůstal.

Střídání účastníků, stěhování, velký počet účastníků

Jak se společenství postupně rozrůstá, dostává se do situace, kdy musí řešit otázku, zda se otvírat dalším příchozím. Ve společenství dochází k jakési „krizi“, zda se pro zachování intimity rozdělit na dvě skupiny anebo se nově příchozím uzavřít. Někdo chtěl "čerpat", někdo se chtěl rozdat. Jedno společenství z našeho vzorku se rozdělilo a dalo vzniknout dvěma novým, jinde jeden pár odešel a inicioval nové společenství, ostatní tvoří společenství uzavřené. Další se potýkají s otázkou jak dál po odchodu dvou párů, jeden kvůli nedostatku času, druhý kvůli rozpadu manželství...

Odlišné potřeby a představy jednotlivých párů 

Postupem času se potřeby a představy vylaďují. Často přichází jakási „únava životem“. Další obtíží může být velmi rozdílný duchovní i osobnostní vývoj členů, něčí nespokojenost, neukázněnost v hovoru…

Hodnota společenství

Jaký význam má společenství pro jednotlivé členy a jakou prioritu společnému scházení přikládají, je taky předmětem ladění. Jestli je to „když se mi bude chtít, tak tam tedy půjdu“ nebo „chci tam jít, protože vím, že je to pro mě / nás důležité a chci si na to udělat čas“. Pokud se společenství stane „průchoďákem“, brání to větší otevřenosti a hloubce.

Starosti jednotlivých členů 

Společenství také společně nesou a překonávají těžkosti jednotlivých členů, např. boj s vážnou nemocí, autonehodu s  těžkými následky, těžkosti a problémy dětí.

Osvědčilo se, že se ve společenství „nepere manželské prádlo“, tj. neřeší se partneři, nenadává se na toho druhého, je to důležitá ochrana. Otevřenost a sdílení prospívá postupnému zbavování se falešných ohledů. Řada věcí se řeší postupně v důsledku růstu společenství. Základním principem je vzájemná tolerance, ohled a přijetí, lidskost, respekt k osobě a prostor pro každého.

Odrůstající děti a neudržitelnost tradičních akcí jsou velkým tématem. Děti se žení, vdávají, odlétají z hnízda, rodí se vnoučata… Sil ubývá, nemocí přibývá. Setkání začínají dřív, aby dřív končili. Nastává etapa: Stárneme spolu

Štítky: manželé, společenství, hodnoty  
Sekce: Zkušenosti a inspirace | Manželská společenství   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články